Uskonnot Suomessa -
http://uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=21
Tulostettu: 28.05.2020 kello 08.13
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

Helsinki Zen Center ry

muokkaa

Nimen merkitys: Zen on japaninkielinen termi, joka tarkoittaa meditaatiota (kiinaksi chan, sanskritiksi dhyana). Zen-buddhalaisuudella viitataankin yleisesti kaukoidän meditaatiota painottaviin buddhalaiskoulukuntiin.

Taustalla vaikuttava perinne: Buddhalaisuus

Yhteisön kotikunta: Helsinki

Toiminta-alue: Helsinki

Tiivistelmä: Helsinki Zen Center noudattaa japanilaisen Sogaku Harada Roshin perustamaa zen-buddhalaista perimyslinjaa. Sen toi länteen Roshi Philip Kapleau (1912-2004). Suomalaisten pääopettajina toimivat Sensei Sante Poromaa ja Sensei Katja Odland Ruotsissa toimivasta Zenbuddhistiska samfundetista. Helsinki Zen Center on rekisteröity 13.8.1998. Yhdistyksellä on meditaatiotilat Helsingin keskustassa (Kalevankatu 4, 00100 Helsinki). Helsinki Zen Center koordinoi saman perimyslinjan mukaista opetusta myös Jyväskylässä ja Tampereella (ks. Jyväskylä Zen ry, Tampere Zen ry). Jäseniä on Helsingissä noin 110 ja koko maassa noin 150 (2011).

Zazenissa eli zen-meditaatiossa pidetään huoli hyvästä asennosta, hengityksestä sekä mielen keskittymisestä harjoitukseen. Zazenissa hengitetään vatsahengitystä ja huomio pidetään harassa, alavatsassa. Keskittymisharjoituksina käytetään hengityksen laskemista, hengityksen tarkkailua, koan-harjoitusta sekä shikantazaa.

Zazenin tarkoitus on ensin kehittää jorikia eli keskittymiskykyä ja henkistä voimaa. Jorikin katsotaan olevan välttämätöntä harjoituksen syvenemiselle. Koan-harjoitus on puolestaan antautumista Suuren Kysymyksen etsintään. Shikantaza taas tarkoittaa "vain istuminen" tai "puhdas istuminen". Tässä zazen-harjoituksen osassa ollaan valppaina ja kiinnitetään huomio kaikkeen, eikä mihinkään erityiseen.

Tiedot päivitetty: 03.05.2018

Linkkejä

Lähteet muokkaa

Opinnäytetyöt

Lönnroth, Sabina: Finländsk vajrayana-buddhism. En hermeneutisk världsbildanalys av utöovarnas åskådning. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotiede, 2006. s. 43-44

Tikka, Sirkku: Zen-harjoitus Helsingin Zen Centerissä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2004.