Uskonnot Suomessa -
http://uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=38
Tulostettu: 02.07.2020 kello 22.42
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

TM-liitto ry

muokkaa
TM-förbundet rf

Taustalla vaikuttava perinne: Hindulaisuus

Yhteisön kotikunta: Helsinki

Toiminta-alue: Kursseja järjestetään ympäri maata; säännöllisiä TM-harjoittajien tapaamisia järjestetään Helsingissä, Turussa, Kuopiossa, Seinäjoella, Tampereella, Joensuussa, Lahdessa, Kouvolassa, Porissa ja Raumalla.

Tiivistelmä: TM eli transsendenttinen meditaatio on rentouttava meditaatioharjoitus, jonka säännöllisen harjoituksen kerrotaan parantavan terveyttä, lisäävän suorituskykyä ja edistävän ihmisenä kasvamista. TM-liitto korostaa monien tutkimustulosten vahvistavan TM-meditaation hyödyt. Vaikka harjoituksen on kehittänyt hindulaisen tradition pohjalta intialainen Maharishi Mahesh Yogi (1911-2008), sen kerrotaan soveltuvan kaikenlaisille ihmisille uskonnollisesta taustasta riippumatta.

TM-meditaatioharjoituksessa mietiskelijä istuu liikkumattomana kiinnittäen huomionsa opettajan hänelle henkilökohtaisesti valitsemaan mantraan, "merkityksettömään tavuun" ("sointisanaan"). Tekniikka ei edellytä sen harjoittajien mukaan keskittymistä, ponnistelua tai itsekuria, vaan prosessi eteneen automaattisesti ihmismielen omien lakien mukaisesti. Tietoisen mielen sanotaan (the conscious mind) transsendoituvan yhä hienompaan tietoisuuteen ja hiljaisuuteen.

TM:ssa samoin kuin fyysisessä joogassa harjoituksen keskuksena on itse tekniikka. Vuonna 1976 kehitettiin ns. "sidhiohjelma", joka tähtää korkeampien kykyjen kehittämiseen. Tärkein osa tätä ohjelmaa on "joogalentäminen", jossa ruumiin väitetään meditaation aikana hypähtelevän ja liikkuvan lihasvoimaa käyttämättä samalla kun ihminen kokee riemastusta ja autuutta. Tämän ilmaan kohoamisen katsotaan ilmentävän aivotoiminnan koherenssia, ja ryhmässä harjoitettuna sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti kaikkiin ympärillä oleviin.

TM-liikkeen toiminnassa keskeisellä sijalla ovat erilaiset kurssit. Tällaisia kursseja ovat esimerkiksi TM-sidhit, joiden tarkoituksena on oppia hallitsemaan luonnon lakeja kehittämällä mahdollisimman pitkälle mielen ja ruumiin yhteistyötä. Kurssitoiminnan lisäksi TM-liikkeen piirissä on mahdollisuus harjoittaa muunkinlaista toimintaa, kuten jäseniltoja yhteismietiskelyn ja LÄT-fiolosofian pohdintojen merkeissä.

TM-liitto ry on kansainvälisen TM-liikkeen suomalainen kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1972. Järjestö rekisteröitiin 2.11.1977. Liitolla on myös lukuisia alaosastoja ja paikallisyhdistyksiä: Student's International Meditation Society ry (1974), TM-Tampere ry (1975), IMS-Helsingfors rf (1978), IMS-Joensuu ry (1978), IMS-Lahti ry (1978), IMS-Suurhelsinki ry (1978), TM Kouvola ry (1978), TM-Pori ry (1980), TM-Rauma ry (1981). Lisäksi TM-liikkeen pohjalta on syntynyt muita yhdistyksiä kuten Maharishi Veda-Kylät ry (2003), sekä Suomen Maharishi Ayurveda yhdistys ry (2001).

Tiedot päivitetty: 21.05.2018

Linkkejä

Lähteet muokkaa

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 223-230

Heino, Harri: TM-liikkeen uskonnolliset ulottuvuudet, Sarja A, no 40.. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1982.

Junnonaho, Martti: Uudet uskonnot - vastakulttuuria ja vaihtoehtoja: tutkimus TM- DLM- ja Hare Krishna -liikkeestä suomalaisessa uskonmaisemassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996.

Opinnäytetyöt

Niemi, Riitta Kristiina: Transsendenttinen mietiskely ja TM-liike. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos., 1979.

Vaulasto, Tapani: Valpas lepotila. transsendenttisessa meditaatiossa koettava perustila. Pro gradu -tutkimus. Turku: Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Folkloristiikka, 1993.