Uskonnot Suomessa -
http://uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=488
Tulostettu: 25.01.2021 kello 16.40
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

Valonkantajat ry

muokkaa

Taustalla vaikuttava perinne: New age ja henkisen kasvun yhteisöt

Yhteisön kotikunta: Kouvola

Toiminta-alue: Helsinki, Lahti

Tiivistelmä: Valonkantajat ry:n tavoitteena on edistää vapaata henkistä kasvua. Järjestöllä on aktiiviset paikallisosastot Lahdessa ja Helsingissä. Valonkantajat on rekisteröity 7.3.1990, jolloin myös yhdistyksen aiempi nimi (1.2.1990-7.3.1990) Totuuden etsijät ry muuttui Valonkantajat ry:ksi.

Valonkantajat korostaa yksilön omaa vapaata tahtoa ja erilaisuutta henkisellä tiellä. Tärkeänä pidetään hiljentymistä sekä parantavan energian välittämistä. Tätä parantavaa energiaa voidaan jakaa kaikkien uskontojen ja järjestöjen parissa. Valonkantajat järjestää luentoja, keskusteluja, parannus-ja meditaatiotilaisuuksia. Yhdistyksessä on 170 jäsentä (2007).

Tiedot päivitetty: 29.08.2018

Linkkejä

Lähteet muokkaa

Opinnäytetyöt

Udd, Heli: Kaikki löytyy sisimmästä. Epistemologinen individualismi ja kanavoinnin tulkinnalliset viitekehykset uushenkisessä Valonkantajat -yhdistyksessä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2006.