Uskonnot Suomessa -
http://uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=615
Tulostettu: 15.08.2020 kello 23.45
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

Hiljaisuuden Ystävät ry

muokkaa

Taustalla vaikuttava perinne: Muut kirkolliset liikkeet ja yhteisöt

Yhteisön kotikunta: Helsinki

Tiivistelmä: Hiljaisuuden Ystävät ry on perustettu vuonna 1986. Järjestö on rekisteröity 16.12.1987. Hiljaisuuden ystävät pyrkii ekumeenisessa hengessä tekemään tunnetuksi retriittitoimintaa ja edistämään hiljaisuuden harjoittamista kristillisen spiritualiteetin pohjalta. Liike pyrkii rakentamaan yhteyttä kiinnostuneiden kesken ja se ylläpitää yhteyksiä eri kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen hiljaisuutta harjoittaviin tahoihin.

Toimintamuotoihin kuuluvat retriitit ja retriitinohjaajakoulutus, sekä julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoiminta. Hiljaisuuden Ystävät tekee läheistä yhteistyötä Kirkkopalvelujen ja Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. Yhdistyksessä on noin 1050 jäsentä (2011). Yhdistys julkaisee Hiljaisuuden Ystävät -nimistä jäsenlehteä.

Tiedot päivitetty: 03.05.2018

Linkkejä

Lähteet muokkaa

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 168