Uskonnot Suomessa -
http://uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=646
Tulostettu: 11.07.2020 kello 20.34
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

Initiatives of Change

muokkaa
(ent.Moraalinen varustautuminen (MRA) Suomessa)

Taustalla vaikuttava perinne: Luterilaisuus

Yhteisön kotikunta: Helsinki

Tiivistelmä: Initiatives of Change-liikkeen (entiseltä nimeltä Moraalisen varustautumisen, Moral Re-Armament) perusti 1920-luvulla amerikkalainen luterilainen pastori Frank Buchman (1878-1961). Liike korostaa itsetutkiskelun ja hiljentymisen merkitystä. MRA-liike haluaa tarjota vaihtoehdon materialismille ja haluaa edistää jumalatietoisuutta ja eettistä elämäntapaa, jotka nähdään yhteiskuntaa uudistavina voimina. Niin ikään liike on pyrkinyt myös edistämään uskontokuntien rauhanomaista rinnakkkaiseloa ja uskontodialogia.Liike korostaa jokaisen ihmisen oman uskonnollisen vakaumuksen merkitystä.

Suomessa liike tuli tunnetuksi 1930-luvulla. Nykyään liikkeellä on kokoontumistilat ja vieraskoti Helsingissä. Suomessa liike on ollut mukana Itämeren alueen yhteistyössä ja esimerkiksi Baltian maissa on järjestetty useita erilaisia tapaamisia sekä koulutustilaisuuksia. Toiminnassa on aktiivisesti mukana muutamia kymmeniä henkilöitä.

Tiedot päivitetty: 03.05.2018

Linkkejä

Lähteet muokkaa

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 342-344