Uskonnot Suomessa -
http://uskonnot.fi/lisatietoja
Tulostettu: 16.10.2019 kello 12.24
Etusivulle  |  Uskonnot  |  Yhteisöt  |  Raportit

Lisätietoja

Uskonnot Suomessa -hankkeen keskeinen päämäärä on luoda pysyvä ja alati karttuva digitaalinen tietokanta ja -palvelu, joka luo uusia mahdollisuuksia suomalaisten uskonnollisten yhteisöjen tutkimukselle sekä uskonnollisuuden muutoksen kartoitukseen laajemminkin. (Ks. tausta.)

Lisätietoja yhteisöjen luokittelusta saat sivulta listaus- ja luokitusperusteet.

Hankkeen valmistelu alkoi Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n (www.usva.info) parissa syksyllä 2003. Vuoden 2005 loppuun hanke toimi Kirkon tutkimuskeskuksen rahoituksen ja Opetusministeriön tiedonjulkistamisapurahan turvin. Tammikuussa 2006 toteutuksen päävastuu siirtyi USVA:lta Kirkon tutkimuskeskukselle.

Uskonnot Suomessa -hanketta ohjaa kolmihenkinen tiimi, johon kuuluu FT Kimmo Ketola, FT Tuomas Martikainen ja FM Mika Lassander. Asiantuntijaryhmään kuuluu lisäksi lukuisia suomalaisia uskonnon asiantuntijoita. (Ks. työvaiheet ja organisaatio.)

Tekijänoikeudet

Sivujen sisällön tekijänoikeudet ovat Uskonnot Suomessa -hankkeella. Sisältö on vapaasti käytettävissä, kunhan lähteenä mainitaan sivuston tekijönoikeuksien haltijan nimi (Uskonnot Suomessa -hanke), sivun otsikko, tarkka osoite (esimerkiksi http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=103) ja päivä jolloin sivusto on luettu.

Esimerkiksi:
Uskonnot Suomessa -hanke
Gospel Flight ry., http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=103, 22.8.2006.