Lisätietoja

Lisätietoja

Uskonnot Suomessa -hankkeen keskeinen päämäärä on luoda pysyvä ja alati karttuva digitaalinen tietokanta ja -palvelu, joka luo uusia mahdollisuuksia suomalaisten uskonnollisten yhteisöjen tutkimukselle sekä uskonnollisuuden muutoksen kartoitukseen laajemminkin. (Ks. tausta.)
Lisätietoja yhteisöjen luokittelusta saat sivulta listaus- ja luokitusperusteet.
Hankkeen valmistelu alkoi Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto USVA ry:n parissa syksyllä 2003. Vuoden 2005 loppuun hanke toimi Kirkon tutkimuskeskuksen rahoituksen ja Opetusministeriön tiedonjulkistamisapurahan turvin. Tammikuussa 2006 toteutuksen päävastuu siirtyi USVA:lta Kirkon tutkimuskeskukselle.

Tekijänoikeudet

Sivujen sisällön tekijänoikeudet ovat Uskonnot Suomessa -hankkeella. Sisältö on vapaasti käytettävissä, kunhan lähteenä mainitaan sivuston tekijönoikeuksien haltijan nimi (Uskonnot Suomessa -hanke), sivun otsikko, tarkka osoite (esimerkiksi http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=103) ja päivä jolloin sivusto on luettu.
Esimerkiksi:
Uskonnot Suomessa -hanke
Gospel Flight ry., http://www.uskonnot.fi/yhteisot/view?orgId=103, 22.8.2006.