Hankkeen tausta

Hankkeen tausta

Suomalaisen uskonnollisuuden kirjo on 1900-luvun puolivälin jälkeen laajentunut kiihtyvällä vauhdilla. Suomessa toimii nykyisin pitkälle toistasataa eri uskonnoksi laskettavaa liikettä ja lisäksi yksittäisten seurakuntien, paikallisyhdistysten ja erilaisten alaosastojen määrä lisääntyy koko ajan. Lisäksi maahan jo tukevasti asettuneiden yhteisöjen parissa tapahtuu alituista liikehdintää ja merkittäviä muutoksia. Kaikki merkit viittaavat siihen, että uskonnollinen monimuotoisuus tulee jatkossakin lisääntymään.
Uskonnot Suomessa -hankkeen keskeinen päämäärä on luoda pysyvä ja alati karttuva digitaalinen tietokanta ja -palvelu, joka luo täysin uuden infrastruktuurin suomalaisten uskonnollisten yhteisöjen tutkimukselle sekä uskonnollisuuden muutoksen kartoitukseen laajemminkin.
Suomalaisen uskontotilanteen kartoitus ei kuitenkaan ole tärkeä pelkästään tutkijoiden kiinnostuksen takia, vaan sillä on laajempia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia kasvaneen monikulttuurisuuden vuoksi. Tieto eri uskontoja edustavien ihmisten elämäntavoista ja uskomuksista on omiaan hälventämään puutteelliseen tietoon perustuvia ennakkoluuloja ja stereotypioita, jotka vaikeuttavat esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Uskontojen keskinäisen vuoropuhelun edesauttamiseksi tarvitaan seikkaperäistä ja luotettavaa tietoa maassamme vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä. Tietokannan joistakin sisältöalueista tehdään tästä syystä julkinen web-sovellus laajemman yleisön tarpeisiin. Uskonnot Suomessa –sivuston on tarkoitus palvella tietopankkina seurakuntien työntekijöille, viranomaisille, toimittajille ja tavallisille kansalaisille.