Modernit liikkeet

Modernit liikkeet

Historia

Moderneilla liikkeillä tarkoitetaan sellaisia liikkeitä, joiden uskonnollista taustaa ei voida selkeästi yhdistää mihinkään perinteiseen uskontotraditioon ja jotka ovat saaneet alkunsa 1900-luvulla tai sen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi skientologia, Silva-menetelmä sekä erilaiset UFO-uskonnot.

Nykyiset suuntaukset

Yhdysvalloissa syntyi 1960-luvulla monia liikkeitä, joiden tausta on länsimaisissa psykologisissa teorioissa sekä psykoterapian suuntauksissa ja jotka alkoivat saada uskonnolle ominaisia piirteitä. Esimerkiksi skientologian juuret ovat osittain tämänkaltaisessa kulttuurissa. Vastaavasti ufologian piirissä on eri puolilla maailmaa noussut myös uskonnollisia liikkeitä, kuten raelilaisuus. Merkittävin tämäntyyppinen liike Suomessa on kenties URANTIA-liike, joka perustuu 1930-luvulla ”kanavoinnin” avulla saatuihin ilmoituksiin, jotka koskevat maailmankaikkeuden todellista luonnetta. Suomessa toimii myös muutamia ”UFO-kontaktihenkilöitä”, joilla on vierailta olennoilta saatu uskonnollinen sanoma välitettävänään.
Tiedot päivitetty: 31.05.2007

Lähteet

Kirjat

Partridge, Christopher (toim.): Uusien uskontojen käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. 358-418.

Opinnäytetyöt

Hänninen, Kirsi: Yliluonnollisen ilmeneminen ufokontaktikerronnassa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Folkloristiikka, 2002.
Härkönen, Jyri: Urantia-kirjan ihmiskäsitys. Pro gradu- tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2005.
Kananen, Marko: Ancient astronaut-teorioiden tulo Suomeen. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. Historiatieteen laitos, 1998.
Räikkönen, Maija: Millenarismi ja millenaristiset liikkeet Helsingin Sanomien tulkitsemina vuositahannen vaihteessa. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. Joensuu: Joensuun yliopisto. Läntisen teologian laitos, 2002.
Salo, Risto: Lentävät tunnistamattomat esineet kulttuurisena keskipakoisvoimana: Diskurssianalyysiä ufotutkijoiden ja skeptikkojen kohtaamisesta. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 1997.
Virtanen, Sirpa: Lentävästä lautasesta outoon valoon: Ufoilmiö sanomalehtien palstoilla 1940-luvulta 1990-luvulle. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. Historiatieteen laitos, 1997.