Bodhidharma ry

Bodhidharma ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Buddhismin ystävät ry (1947-1998)
Buddhismens vänner rf (1947-1998)

Nimen merkitys: Nimi viittaa 400-500 -lukujen vaiheessa eläneeseen ensimmäiseen zen (chan) patriarkkaan. Yhdistyksen nimi oli alunperin Buddhismin ystävät ry, mutta nimi muutettiin vuonna 1998.

Bodhidharma ry on Suomen vanhin buddhalainen yhdistys. Yhdistys on rekisteröity 10.5.1947. Sen toiminnan suojelijana toimii suomalainen munkki ja zen-luostarin apotti Taehye (Mikael Niinimäki). Taehye on opiskellut buddhalaisuutta laajasti Thaimaassa, Taiwanissa, Japanissa ja Koreassa. Koreassa hän on harjoittanut zeniä Songgwangsa-luostarin mestarin Ilgak sunimin johdolla. Siellä hän sai myös täyden munkkivihkimyksen vuonna 1987. Nykyisin hän toimii Italian Rivieran itäosissa sijaitsevassa Musang-am -nimisessä luostarissa, joka perustettiin vuonna 2000.

Yhdistyksen piirissä harjoitetaan buddhalaisuutta yhdistäen useiden eri perinteiden harjoituksia, pääpainon ollessa kuitenkin korealaisessa sŏn(zen)-tradition mukaisessa hiljaisen mietiskelyn perinteessä. Henkisenä ohjaajana toimii Taehye sunim, jolla on useamman eri buddhalaisen perinteen ordinaatio. Hänellä on Italiassa Musang Am -niminen temppeli. Taehye sunim vierailee vuosittain Suomessa pitämässä opetusiltamia ja retriittejä. Keskeisintä toiminnassa ovat avoimet viikoittaiset mietiskelyharjoitukset Buddhalainen keskus Sampossa, Helsingissä. Yhdistys järjestää myös meditaatiopäiviä, hiljaisia vaelluksia luonnossa, juhlia sekä 1-2 retriittiä vuodessa.

Vuonna 2008 avattiin Buddhalainen keskus Sampo, interbuddhalainen keskus, jonka tiloissa kokoontuu useiden perimyslinjojen ja koulukuntien ryhmiä. Bodhidharma tekee yhteistyötä myös muiden buddhalaisten ryhmien kanssa. Yhdistyksessä on 50 jäsentä (2012).

Tiedot päivitetty: 11.04.2018

 

Linkkejä:

bodhidharma.fi

 

Lähteet:

Artikkelit

Gothóni, René: Buddhismen i Finland. Teoksessa N. G. Holm, K. Suolinna & T. Ahlbäck (red./toim.): Aktuella religiösa rörelser i Finland /Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa, 133-166. Åbo: Åbo Akademi, 1981.

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 271-272

Tae Hye (Mikael Niinimäki): Suomalainen zen-opas. Helsinki: Basam books, 2001.

Opinnäytetyöt

Lönnroth, Sabina: Finländsk vajrayana-buddhism. En hermeneutisk världsbildanalys av utöovarnas åskådning. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotiede, 2006. s. 41-42

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

,