Buddhalainen yhteisö Triratna ry

Buddhalainen yhteisö Triratna ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Helsingin buddhalainen keskus Triratna
Ent. Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät, FWBO ry

Nimen merkitys: FWBO on lyhenne nimestä Friends of the Western Buddhist Order.

Buddhalainen yhteisö Triratna ry (ent.nimi Länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan ystävät FWBO ry) ylläpitää Helsingin buddhalaista keskusta, joka on toiminut vuodesta 1973 ja se on rekisteröity 30.10.1978. FWBO:n perusti englantilainen, Aasiassa 20 vuotta buddhalaisuutta harjoittanut munkki Sangharakshita vuonna 1967. FWBO pyrkii opettamaan buddhalaisuutta länsimaalaisille soveltuvassa muodossa. Se ei sitoudu mihinkään itämaiseen koulukuntaan vaan ammentaa perinteestä hyvin laaja-alaisesti. Painopiste on Buddhan opetuksen ydinasioissa, kuten turvautumisessa kolmeen jalokiveen: Buddhaan, dharmaan ja sanghaan. Meditaatiolla on keskeinen asema yhdistyksen toiminnassa.

Keskuksen toimintaa vetävät veljeskunnan jäsenet. Mitrat ovat puolestaan oppilasjäseniä, jotka haluavat syventää harjoitustaan ja auttaa keskuksen toiminnassa. Heillä on myös omia opintoryhmiä. Yhdistys järjestää myös retriittejä ja harjoittaa pienimuotoista julkaisutoimintaa.

Tiedot päivitetty: 12.01.2017

 

Linkkejä:

triratna.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 272-274

Opinnäytetyöt

Lönnroth, Sabina: Finländsk vajrayana-buddhism. En hermeneutisk världsbildanalys av utöovarnas åskådning. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotiede, 2006. s. 42

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue