Dzogchen Tashi Palbar Ling

Dzogchen Tashi Palbar Ling

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Ryhmä koostuu tiibetinbuddhalaisen opettajan Dzogchen Ranyak Dza Patrul Rinpochen oppilaista. Patrul Rinpochella on oppilaita ja harjoitusryhmiä eri puolilla Eurooppaa. Suomeen perustettiin keskus vuonna 1997, mutta sitä ei ole virallisesti rekisteröity. Samaa itätiibetiläistä perinnettä edustava Dakpa Rinpoche vierailee säännöllisesti Suomessa opettamassa.

Tiedot päivitetty: 11.04.2018

 

Linkkejä:

rangjungosel.org
patrulrinpoche.org

 

Lähteet:

Opinnäytetyö

Lönnroth, Sabina: Finländsk vajrayana-buddhism. En hermeneutisk världsbildanalys av utöovarnas åskådning. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotiede, 2006. s. 46

Lisätiedot

Kotikunta