Elan Vital ry

Elan Vital ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Divine Light Mission (ent. nimi)

Divine Light Mission (DLM) perustettiin Intiassa vuonna 1960, mutta se oli alkanut muotoutua jo 1920-luvulla Sant Mat perinnettä edustaneen Satgurudev Hans Ji Maharajin ympärille. Kun Hans Ji Maharaji kuoli vuonna 1966, hänen nuorin poikansa, joka tunnetaan nimellä Guru Maharaj Ji, (oik. Prem Pal Singh Rawat, s. 1957-) julistettiin uudeksi Täydelliseksi Mestariksi. Nykyään hän käyttää em. siviilinimeä.

Hän puolestaan lähetti ensimmäiset edustajansa länteen vuonna 1969. Liike levisi räjähdysmäisesti 1970-luvun ensimmäisinä vuosina. Liike hajaantui kuitenkin pian sisäisiin kiistoihin, ja Guru Maharaj Ji perusti oman organisaationsa Elan Vitalin 1980-luvun alussa. Elan Vital on alkuajoista poiketen pyrkinyt karttamaan julkisuutta ja jättänyt pois alkuaikojen voimakkaan uskonnollisia piirteitään, kuten henkilönpalvontaa ja yhteisöasumista yhdenmukaisine asuineen. Maharajin opetuksissa on joitakin yhtymäkohtia sikhiläisyyteen ja sufismiin, vaikka hänen opetukset ovat muototuneet niistä erillisiksi.

Maharajin mukaan ihminen voi löytää täyttymyksen ja mielenrauhan sisimmästään, johon voi saada yhteyden neljän harjoituksen kautta. Näitä harjoituksia kutsutaan tiedoksi. Niin ikään Maharaj katsoo, että hän ei opeta uskontoa, eikä liikkeen piirissä ole erityisiä rituaaleja, oppeja, juhlapäiviä tai pyhiä kirjoituksia. Henkilöt, jotka harjoittajat tietoon johtavia menetelmiä tulevat erilaisten uonnollisisten perinteiden piiristä. Joillakin ei ole mitään uskonnollista taustaa. Vuonna 2001 Prem Rawat perusti kansainvälisen säätiön nimeltä Prem Rawat Foundation, joka levittää tietoa hänen opetuksistaan ja harjoittaa hyväntekeväisyystoimintaa.

DLM tuli Suomeen vuosien 1972 ja 1973 vaihteessa suuren julkisuuden saattelemien yleisötilaisuuksien muodossa. Voimakkainta toiminta oli Turussa. Sittemmin liike ei enää ole mainostanut toimintaansa.

Tiedot päivitetty: 11.04.2018

 

Lähteet:

Artikkelit

Björkqvist, Kaj: Divine Light Mission. Teoksessa N. G. Holm, K. Suolinna & T. Ahlbäck (red./toim.): Aktuella religiösa rörelser i Finland /Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa, 245-264. Åbo: Åbo Akademi, 1981.

 

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 230-231

Junnonaho, Martti: Uudet uskonnot – vastakulttuuria ja vaihtoehtoja: tutkimus TM- DLM- ja Hare Krishna -liikkeestä suomalaisessa uskonmaisemassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996.

Partridge, Christopher (toim.): Uusien uskontojen käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. 201-202

 

Opinnäytetyöt

Junnonaho, Martti: Vastakulttuuri ja uudet uskonnot: DLM uskonnollisena vastakulttuurina. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 1981.

Lisätiedot

Kotikunta