Ellel Ministries Finland ry

Ellel Ministries Finland ry

Kuvaus

Ellel Ministries Finland ry on 28.1.2015 rekisteröity yhdistys. Suomen Ellel Ministries toimii Ellel Ministries Internationalin alaisuudessa, joka on yli 30 maassa toimiva kristillinen tunnustenvälinen järjestö. Ellen Ministries -järjestön perusti Peter Horrobin Luoteis-Englannissa vuonna 1986. Järjestön tarkoitus on auttaa ihmisiä kasvamaan yhteyteen Jumalan kanssa. Opetuslapseuden merkitys nähdään tärkeänä. Järjestön erityisenä toimintamuotona on rukouspalvelu,

Yhdistys järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia, joissa teemoina ovat muun muassa sisöinen parantuminen, rukouspalvelu, tunne-elämän eheytyminen, fyysinen parantuminen ja opetuslapsena eläminen.

Tiedot päivitetty: 04.01.2018

Lisätiedot

Kotikunta

Maakunta