Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry

Kuvaus

Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen rf
ELK

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä vaikuttavasta evankelioimisliikkeestä käytetään tavallisesti nimitystä ”viides herätysliike” tai ”uuspietismi”. Liikkeen tausta on yhtäältä 1800-luvun lopun pietistisessä herätyskristillisyydessä ja toisaalta angloamerikkalaisessa evankelikaalisessa liikkeessä (evangelicals). Evankelikaalisuus on kansainvälinen tunnustuskuntien rajat ylittävä, lähinnä protestanttisten kirkkokuntien piirissä vaikuttava liike, jossa korostetaan Raamatun ehdotonta auktoriteettia, henkilökohtaista uskonratkaisua sekä evankelioimisen tärkeyttä. Luterilaisen kirkon piirissä suuntaus alkoi vaikuttaa 1920- ja 1930-luvuilla rovasti Urho Muroman (1890-1966) toiminnan vaikutuksesta. Viidesläisyys organisoitui Suomessa kuitenkin pääosin toisen maailmansodan jälkeen. Tärkeitä liikkeen piirissä vaikuttavia järjestöjä ovat Kansan Raamattuseura (KRS), Suomen Raamattuopiston Säätiö (SROS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO), Helsingin Raamattukoulusäätiö sekä Sanansaattajat-järjestö.

Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry (ELK) perustettiin Suomeen vuonna 1974 (rekisteröitiin samana vuonna 24.5). Sen perusta on SEKL:ssä, joka 1974 jakautui useampaan liikkeeseen. Kylväjä tekee lähetystyöhön liittyvää koulutus- ja tiedotustyötä. Jäseniä yhdistyksessä on 284 (2010).

Järjestöllä on lähetyskohteita esimerkiksi Bangladeshissa, Etiopiassa ja Japanissa. Niin ikään järjestöllä on kehitysyhteistyöhankkeita Bangladeshissa, Keski-Aasiassa ja Mongoliassa.

Tiedot päivitetty: 11.04.2018

 

Linkkejä:

kylvaja.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 59-61

Huotari, Voitto: Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Helsinki: Kirjapaja, 1981.

Lisätiedot

Kotikunta