Finlands svenska baptistsamfund

Finlands svenska baptistsamfund

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Babtismin juuret ovat Manner-Euroopan kastajaliikkeissä 1500-luvulta, joissa korostettiin uskovien aikuiskasteen merkitystä. Suomeen Baptismi tuli 1856 Ruotsista tulleen herätyksen pohjalta.

Suomen Baptistiyhdyskunta (SBYK) rekisteröitiin vuonna 1928 ja ruotsinkieliset baptistit rekisteröitiin 15.5.1980 uskonnollisiksi yhdyskunniksi. Molemmat, sekä suomen- että ruotsinkieliset baptistiyhdyskunnat ovat jäseninä Euroopan Baptistiliitossa (EBU)ja Maailman Baptistiliitossa (WBU). Ruotsinkieliseen baptistiyhdyskuntaan kuuluvia itsenäisiä paikallisseurakuntia on 20 (ks. linkki alla)

Baptismiin ei liity sitovaa uskontunnustusta vaan tärkeänä pidetään yksilön mahdollisuutta muodostaa itse oma Raamattuun perustuva uskonsa. Liikkeessä korostetaan paikallisseurakuntien itsenäisyyttä sekä uskovienkastetta. Vauvoja ei kasteta vaan siunataan, vaikka ikärajaa ei kasteelle menolle olekaan annettu. Uskon tunnustaneet henkilöt kastetaan omasta pyynnöstä, minkä kautta henkilö liittyy paikallisseurakuntaan.

Toimintamuotoina jumalanpalvelusten ja yhteisten konferenssien lisäksi lapsi- ja nuorisotyö ovat tärkeitä. Lähetystyön kohdemaina ovat Zaire, Thaimaa ja Sambia.

Finlands svenska babtistsamfund on jäsen Frikyrklig Samverkan rf:ssä, Suomen ekumeeninen neuvosto ry:ssä ja Suomen lähetysneuvosto ry:ssä.

2021 819
2020 834
2019 832
2018 843
2017 859
2016 853
2015 870
2014 866
2013 868
2012 882
2011 872
2009 897
2008 892
2007 898
2006 900
2005 878
2004 1 047
2003 871
1985 981

Tiedot päivitetty: 23.09.2022

 

Linkkejä:

baptist.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 74-75

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , ,