Finlands Svenska Pingstsamfund

Finlands Svenska Pingstsamfund

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Finlands svenska pingstsamfund (FSP) on rekisteröity uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 24.11.2003. Yhdyskunnan muodostavat siihen kuuluvat seurakunnat ja niiden jäsenet. Yhdyskunta on järjestäytynyt siten, että henkilöjäsenet kuuluvat johonkin yhdyskunnan seurakuntaan.

Tehtävien jako yhdyskunnan ja seurakuntien välillä tapahtuu sillä periaatteella, että varsinainen hengellinen toiminta tapahtuu seurakunnissa ja yhdyskunnan tehtävänä on ensisijaisesti edustaa Suomen ruotsinkielisiä helluntaiseurakuntia niiden yhteisissä asioissa kotimaassa ja kansainvälisissä suhteissa sekä toimia muutoinkin seurakuntien yhteistoimintaelimenä.

2021 107
2020 123
2019 129
2018 127
2017 130
2016 130
2015 133
2014 144
2013 146
2012 145
2011 147
2009 155
2008 144
2007 142
2006 144
2005 131
2004 26
2003 20

Tiedot päivitetty: 28.09.2022

Lisätiedot

Kotikunta