Helsingin juutalainen seurakunta

Helsingin juutalainen seurakunta

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Judiska församlingen i Helsingfors

Suomen juutalaisväestö on pääosin venäläisten sotilaiden jälkeläisiä. Ruotsin vallan aikaan juutalaisilla ei ollut lupaa asettua asumaan Suomeen pysyvästi. Sen sijaan tsaarin armeijassa palvelleet juutalaiset saivat palvelusaikansa päätyttyä oikeuden jäädä asumaan Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin. Helsinkiin valmistui synagoga vuonna 1906. Suomi myönsi juutalaisille täydet kansalaisoikeudet vuonna 1918. Helsingin juutalainen seurakunta rekisteröitiin uskonolliseksi yhdyskunnaksi 19.12.1918.

Suomessa toimii nykyisin kaksi juutalaista seurakuntaa, Helsingissä ja Turussa. Näistä kahdesta Helsingin seurakunta on suurin. Seurakuntien katto-organisaationa toimii Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto, jonka johtokuntaan kuuluu 12 jäsentä. Helsingin juutalaisen seurakunnan toiminta keskittyy synagogan yhteyteen rakennettuun seurakuntakeskukseen, joka valmistui 1961.

Seurakunta järjestää mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan juutalais-kulttuurisessa ympäristössä. Seurakunnan yhteydessä juutalaisen uskonnon harjoittamisen ohella on mahdollista harrastaa mm. urheilua, elokuvia tai opiskella hepreaa ja jiddishiä. Seurakunta julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Hakehila-lehteä.

2021 972
2020 982
2019 1101
2018 994
2014 1038
2013 1054
2012 1068
2011 1077
2009 1119
2008 1114
2007 1061
2006 1073
2005 1059
2004 1072
2003 1055
1990 1055
1985 1081

Tiedot päivitetty: 23.09.2022

 

Lähteet:

Kirjat

Harviainen, Tapani & Karl-Johan Illman (toim.): Juutalainen kulttuuri. Helsinki: Otava, 1998. 291-304

Illman, Karl-Johan & Tapani Harviainen: Juutalaisten historia. Helsinki: Gaudeamus, 1987. 153-165

Lundgren, Svante: Suomen juutalaiset: usko, tavat, asenteet, Religionsvetenskapliga skrifter nr 56. Åbo: Åbo Akademi, 2002.

Schwartz, Ove, Hillel Skurnik & Dave Weintraub: Juutalaisuus: uskonto ja perinne. Helsinki: Juutalainen koulu, 1989.

Turtiainen, Jouni (toim.): Ikkuna juutalaisuuteen: historia, usko, kulttuuri. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. 128-130

Lisätiedot

Kotikunta