Helsingin Summit Lighthouse ry

Helsingin Summit Lighthouse ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

The Summit Lighthouse-järjestön juuret juontavat Edna ja Guy Ballardin 1930-luvulla Yhdysvalloissa perustamaan I AM-liikkeeseen, joka on saanut vaikutteita erityisesti teosofiasta.

Amerikkalainen Mark L. Prophet (1918-1973) kuului kahteen I AM-liikkeestä erkaantuneeseen ryhmään. Vuonna 1958 hän perusti Washingtonissa The Summit Lighthouse-järjestön edistämään ylösnousseiden mestareiden opetusta. Prophet oli kertomansa mukaan kohdannut nuoruudessaan El Moryan, joka on yksi ylösnousseista mestareista. Mark L. Prophetin kuoltua vuonna 1973, hänen vaimonsa Elisabeth C. Prophet (1939-2009) nousi liikkeen johtoon ja liikkeen nimi on ollut vuodesta 1974 lähtien The Church Universal and Triumphant (CUT). Se vastaa liikkeen hengellisestä ja liturgisesta toiminnasta, kun taas julkaisutoiminnasta vastaa
The Summit Lighthouse.

Liikkeen oman näkemyksen mukaan sen opetukset rakentuvat ylösnousseiden mestarien oppeihin. Ylösnousseet mestarit ovat valaistuneita henkiolentoja, jotka ovat täyttäneet Jumalan heitä koskevan suunnitelman ja yhtyneet Jumalaan. He auttavat edelleen ihmiskuntaa henkimaailmasta käsin. Liike pitää esimerkiksi Jeesusta, Buddhaa ja Lisieux’n Teresaa ylösnousseina mestareina. Keskeisessä asemassa ovat myös opetukset ihmisen sisäisestä jumalallisesta kipinästä ja vesimiehen ajan henkisen tietoisuuden löytämisestä.

The Summit Lighthouse on toiminut Suomessa vuodesta 1976 lähtien. Järjestö on rekisteröity 10.12.2001. Liikkeen säännölliseen toimintaan kuuluu jumalanpalveluksien järjestäminen Helsingissä.

Tiedot päivitetty: 03.05.2018

 

Linkkejä:

summitfin.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 298-302

Partridge, Christopher (toim.): Uusien uskontojen käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. 330-332; 334-335

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue