Herran kansa ry

Herran kansa ry

Kuvaus

Herran kansa -niminen järjestö rekisteröitiin 30.8.1940. Liikkeen pääseurakunta on Pyhäselän kunnan Suhmuran kylässä. Liikkeen perusti vuonna 1915 Pekka Mikkonen (1863-1936) sen jälkeen, kun hänet oli erotettu baptistiyhdyskunnasta. 1930-luvulle asti liike toimi Kannaksella Kuokkalassa ja siirtyi sodan myötä nykyisen Suomen puolelle.

Liike ylläpitää kotipaikkakunnallaan seurakuntasalia, vanhainkotia ja hautausmaata. Opillisia erityispiirteitä ovat esimerkiksi ehtoollista edeltävä jalkojen pesu, aikuisille suoritettava upotuskaste ja sapatin vietto lauantaina.

Jäsenmäärää ei lasketa. Aktiivista lähetystyötä ei myöskään tehdä, vaan pääosan uusista jäsenistään liike saa sen vaikutuspiirissä olevien perheitten ja sukujen piiristä. Herran kansa ei tee yhteistyötä muiden uskontokuntien kanssa.

Vaikka liikkeen perustaja Mikkonen vastusti muodollisia menoja ja hylkäsi ne saastaisina, Herran kansalla on useita eri riittejä. Pyhiä toimituksia ovat jalkojen pesu, leivän murto, kaste, avioliittoon siunaaminen ja hautaaminen. Ehdottomia ovat sapatin vietto ja jalkojen pesu seurakuntakokouksessa ennen leivän murtamista.

Liikkeen piirissä harjoitettiin aikanaan myös sairaiden puolesta rukoilua, kätten päälle laittamista (tekee toisen osalliseksi kätten päälle panijan ominaisuuksista; käytettiin esim. uusien seurakunnan työntekijöiden vihkimisessä) ja kielillä puhumista. Näistä käytännöistä on luovuttu opillista syistä viimeistään 1960-luvulla.

Jäsenille on asetettu erilaisia sääntöjä ja kieltoja Raamatun ehdottomaan auktoriteettiin vedoten. Sääntöjen ja kieltojen ehdottomuus on lieventynyt ajan kuluessa; tietyt käytännön asiat ovat sallittuja ”pakon edessä”. Esimerkiksi jo 1970-luvulla sallittiin koulu-TV:n opetusohjelmat sekä koululaisten osallistuminen laulutunneille (aiemmin kiellettiin virsien laulannan vuoksi), verensiirto on sallittu kuoleman hädässä ja ammattijärjestötoiminta työpaikan menettämisen uhatessa.

Toimintamuotoina ovat viikottaiset kokoukset paikallisseurakunnassa sekä valtakunnallinen juhla kerran kuussa joko Pyhäselässä tai Mäntsälässä. Nuorille on kokouksia ja lauluiltoja. Yhdistyksellä on leirikeskus Polvijärven Kihnamossa.

Tiedot päivitetty: 03.05.2018

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 151-152

 

Opinnäytetyöt

Saarinen, Esko: Herran kansa: uskontososiologinen kartoitus suomalaisesta uskonnollisesta vähemmistöstä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 1975.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , ,