Krishnaliike/ISKCON Suomessa

Krishnaliike/ISKCON Suomessa

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Krishnarörelsen/ISKCON i Finland
Hare Krishna -liike

ISKCON = International Society for Krishna Consciousness, ”Kansainvälinen Krishnatietoisuus yhteisö”. Yhteisö on teistinen ja se katsoo Krishnan olevan jumaluuden ylin persoonallisuus. Populaarin nimensä liike on saanut keskeisimmästä henkisestä harjoituksestaan joka on Krishnan pyhän nimen toistaminen Hare Krishna -mantran muodossa (Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare)

Krishna-liike on hindulaiseen vaishnava-perinteeseen pohjautuva kansainvälinen uskonnollinen yhteisö. Sen perusti New Yorkissa vuonna 1966 intialainen munkki A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977). Yhdysvalloista liike levisi nopeasti ympäri maailmaa.

Liike levisi Suomeen Ruotsista vuonna 1979 katulähetystyötä tekevien munkkien myötä. Vuonna 1982 liike hankki temppelitilat Helsingistä Jääkärinkadulta kellarihuoneistosta ja 1980-luvun puolivälissä toiminta aloitettiin Turussa. Turun temppelistä kuitenkin myöhemmin luovuttiin. Suomessa liike rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 9.5.1984.

Liikkeen kaksi tärkeintä toimintamuotoa ovat lähetystyö ja temppelipalvelus. Lähetystyö tapahtuu usein kirjojen katulevityksen muodossa. Yhdyskunta osallistuu myös erilaiseen kulttuuri-, festivaali- ja kasvisruokatoimintaan. Sakramenttien toteuttaminen ja kurssitoiminta ovat myös keskeisiä toimintamuotoja.

Temppelipalvelus perustuu intialaiseen traditioon ja ISKCON:in temppeleitä pidetään yleisesti arvossa hindujen keskuudessa. Suomen ainoa temppeli sijaitsee nykyään Helsingin Malmilla. Yhdyskunta julkaisee Bhakti Jooga-jäsenlehteä (levikki 240).

2021 109
2020 112
2019 107
2018 104
2017 105
2016 107
2015 101
2014 82
2013 80
2012 82
2009 82
2008 81
2007 75
2006 70
2005 66
2004 64
2003 64
2000 37
1990 9
1985 15

Tiedot päivitetty: 16.09.2022

 

Linkkejä:

krishna.fi
iskcon.org

 

Lähteet:

Artikkelit

Koskikallio, Petteri: Kansainvälinen Hare Krsna -liike — kuvaileva yleiskartoitus. Suomen Antropologi 3, 111-121. , 1984.

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 234-243

Junnonaho, Martti: Uudet uskonnot – vastakulttuuria ja vaihtoehtoja: tutkimus TM- DLM- ja Hare Krishna -liikkeestä suomalaisessa uskonmaisemassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996.

Opinnäytetyöt

Heikkonen, Mikko: Hare Krishna-liike maailmankuvan muovaajana tapaustutkimus. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2002.

Hellén, Eeva: Uusien uskonnollisten liikkeiden ja ympäristön väliset konfliktit: tutkimus Yhdistymisliikkeen ja Krishnaliikkeen tilanteesta. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 1989.

Kontala, Janne: Ajan pyörä Hare Krisha -liikkeen opeissa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2007.

Koponen, Satu: Äitiguru, naisjohtaja: Sukupuoli ja johtajuus Hare Krishna -liikkeessä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2005.

Romar, Brita-Stina: När jag chantar känns det bra. Om religiös identitet hos elever som hör till Hare Krishna-rörelsen. Åbo: Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, 2008.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , ,