Lasarus-veljet ry

Lasarus-veljet ry

Kuvaus

Lasarus-veljet ja Kristus-kirkko

Kristus-kirkon ja Lasarus-veljien synty sijoittuu 1960-1970 -lukujen taitteeseen. Rekisteröimätön yhteisö nimeltä Kristus-kirkko perustettiin vuonna 1976 kirkon jäsenten erottua evankelis-luterilaisesta kirkosta. Lasarus-veljet on yhteisön lehti- ja kirjallisuustyötä harjoittava yhdistys, joka on rekisteröity 1.10.1976.

Kristus-kirkko korostaa pyhityselämän merkitystä, yksinkertaista, luonnollista elämäntapaa sekä ”maailmallisten” tapojen ja käytäntöjen hylkäämistä. Yhteisö ei hyväksy nykyistä raamatunkäännöstä ja se pitää nykyisiä kirkkoja harhaoppisina ja maallistuneina. Lasarus-veljien tavoitteena on palauttaa alkuseurakunnallinen järjestys sekä omiensa pariin että koko Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Kristus-kirkossa opetetaan, että Jeesuksen toinen tuleminen lähestyy. Täsmällistä hetkeä ei ennusteta tai voida tietää, mutta yhteisön saaman profetian mukaan hetki on lähellä. Jumalan vihollisten tuhoamisen jälkeen alkaa 1000-vuotinen, maanpäällinen valtakunta.

Kristus-kirkon johdossa on vanhin ja seurakuntien johdossa ovat paimenet. Naiset eivät voi toimia seurakuntien johtotehtävissä. Lasarus-veljet ja Kristus-kirkko tekevät sosiaalista avustustyötä ja lähetystyötä. Yhteisöllä on toimintakeskus Säkylässä.

Lasarus-veljet asuvat päämajassaan Säkylän Rauhanmajassa yhteistaloudessa. Jotkut yksittäiset perheet asuvat muualla. Jäsenet kokevat saavansa uskon kautta Jumalalta voiman asua yhdessä toisensa huomioon ottaen. Ihanteellista on, että työssä käynnin lisäksi yhteisön lehtien ja kirjojen levitys on ainoa asia, minkä takia jäsenet poistuvat yhteisöstä muiden ihmisten keskuuteen. Yhteisö ei ota vastaan mitään yhteiskunnan palveluita. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi lääkäripalveluiden välttämistä ja sitä, etteivät jäsenten lapset käy kunnallisessa koulussa. Lääkäripalvelujen välttäminen ei enää ole käytäntönä liikkeessä.
Yhteisö on voittoa tavoittelematon, joten sen talous perustuu jäsenten omaisuuteen ja lahjoituksiin sekä lahjoituksiin ulkopuolisilta.

Tiedot päivitetty: 15.05.2018

 

Linkkejä:

lasarus-veljet.fi/index.html

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 154-157

 

Opinnäytetyöt

Hatakka, Eija: Säkylän Lasarus-veljet. Uskontososiologinen näkökulma yhteisön toimintaan. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 1986.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue