Lestadiolainen Uusheräys ry

Lestadiolainen Uusheräys ry

Kuvaus

Lestadiolaisuus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike, joka sai alkunsa Ruotsin Lapissa kirkkoherrana toimineen Lars Leevi Laestadiuksen (1800-1861) toiminnasta. Liike levisi nopeasti myös Suomen ja Norjan pohjoisosiin. Lestadiolaisuus oli aluksi pitkälti saamelainen liike, mutta levisi aikaa myöten myös etelään. Lestadiolaiselle uskonkäsitykselle on ominaista syntien tunnustamiselle ja synninpäästölle annettu keskeinen asema.

1900-luvun vaihteessa lestadiolaisuus jakaantui kolmeen pääsuuntaukseen, joihin uusheräys kuuluu vanhoillislestadiolaisuuden ja esikoislestadiolaisuuden ohella. Uusheräys järjestäytyi nimellä Lestadiolaisten Lähetysyhdistysten Keskusliitto. Liike rekisteröitiin 7.2.2000 uudella nimellä Lestadiolainen Uusheräys ry.

Uusheräys on pyrkinyt vaalimaan Lars Leevi Lestadiuksen alulle laittamaa herätysliikkeen perintöä. Yhdistyksen tarkoituksena on Raamatun ja evankelis-luterilaisen tunnustuksen pohjalta levittää elävää kristillisyyttä Suomessa ja edistää ulkomailla tehtävää lähetystyötä. Yhdistys on Suomen Lähetysseuran yhteistyöjärjestö, jonka kautta se tekee lähetystyötä. Yhdistys avustaa mm. Inkerin kirkkoa eri tavoin.

Kotimaassa yhdistys järjestää seuroja sekä kodeissa ja seurakuntien tiloissa.
Lapsille ja nuorille on järjestetty viikonlopputapahtumia. Opiskelijatoimintaa on Oulussa. Yhdistys ylläpitää Heinäkallion Leirikotia, jossa järjestetään eri ikäryhmille leiri- ja kurssitoimintaa sekä myös hiljaisuuden retriittejä. Valtakunnalliset Uusheräyksen Kesäseurat ovat kerran vuodessa. Yhdistys julkaisee Lähettäjä-lehteä (tilaajia noin 1300). Jäsenistö koostuu 20 paikallisyhdistyksen jäsenistä, joita on noin 1100 (2011). Muutamia kymmeniä henkilöitä on suoraan liittynyt Uusheräyksen jäseniksi.

Tiedot päivitetty: 15.05.2018

 

Linkkejä:

uusherays.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 51-54

Huotari, Voitto: Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Helsinki: Kirjapaja, 1981.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,