Luonnon Keskus Oy

Luonnon Keskus Oy

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Luonnon Keskus Oy on vuodesta 1988 alkaen toiminut yksityinen yritys, joka ylläpitää Karjalohjalla kurssikeskusta monenlaisia henkisyyteen liittyviä kursseja varten. Tärkeimpinä opetusaiheita ovat olleet taojooga ja vitaalishiatsu, mutta keskuksessa opetetaan myös muita henkisiä menetelmiä kuten shamanismia ja astangajoogaa.

Taojoogan ilmaisu on pohjimmiltaan taolainen, vaikka se on saanut vaikutteita Intiasta. Siinä pyritään unimatkailun lisäksi valaistumiseen, oman alkuperän löytämiseen ja tietoisuuteen hengen kuolemattomuudesta. Lopullisena tavoitteena on hiljaisen olemisen tila, jossa kaikki tapahtuu ilman että tehdään mitään.

Harjoituksissa pyritään työskentelemään suoraan chin eli elinvoiman kanssa ja oppimaan tuntemaan sitä jo aivan ensimmäisillä harjoituskerroilla. Mieli pyritään hiljentämään, fyysinen keho hyväksytään todelliseksi ja kehon rentoutuessa voidaan tuntea elinvoimakeho. Yksi harjoitusmuodoista, sisäinen hymy, tähtää juuri tähän. Kehon elimet ovat puolestaan sisäisiä generaattoreita, joihin vaikutetaan äänellä. Sisäelimien uskotaan edustavan ihmisessä voimien vuorovaikutusta ja ylläpitävän harmoniaa reagoiden herkästi kaikkiin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. Elimillä katsotaan myös olevan kyky varastoida ja synnyttää energiaa. Taojoogan sanotaan tasapainottavan elinten tilaa ja muuntavan negatiivisia tunne-energioita positiiviseksi elinvoimaksi.

Tiedot päivitetty: 15.05.2018

 

Linkkejä:

luonnonkeskus.fi

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue