Maitobaari

Maitobaari

Kuvaus

Maanantaipiiri
Konserni

Maitobaarin taustalla on Maanantaipiiriksi kutsuttu raamattupiiri, joka syntyi 1980-luvun loppupuolella. Ryhmän perusti tekniikan ylioppilas Tapani Koivuniemi. Ryhmä toimi alun perin Olarin evankelis-luterilaisen seurakunnan tiloissa. Johtajakolmikosta kaksi oli aiemmin toiminut Lasarus-yhteisössä. Maanantaipiirin ja Olarin seurakunnan yhteistyö kuitenkin katkesi vuonna 1990. Maitobaari syntyi vuonna 1994 nuorten aikuisten työmuotona ja se toimi myös Olarin seurakunnassa kunnes yhteistyö loppui kyseisen seurakunnan kanssa vuonna 1997.

Maitobaari oli luonteeltaan uusia jäseniä tavoittava, eikä se ollut suljettu ryhmä. Maitobaarin toiminnassa korostuivat maallikkokeskeisyys, väljä organisoituminen, sitoutuminen ja johtajien karismaattisuus. Opetus perustui Raamatun kirjaimelliseen tulkintaan ja myös ilmoituksiin sekä näkyihin, jotka koetaan Jumalalta saaduiksi. Myös ehdoton kuvakielto kuului Maitobaarin opetuksiin. Maitobaarin toiminta lakkasi vuonna 2005. Maitobaari on ollut osa laajempaa ja monimuotoista toimintakokonaisuutta. Osa näistä ryhmistä toimii edelleen.

Sivustolla, joka tarkastelee kriittisesti Maitobaarin sekä muiden siihen niveltyneiden ryhmien toimintaa käytetään näistä yleisnimeä ”Konserni”. Ryhmät ovat keskinäisessä hierarkiassa. Osa konsernia on myös Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi, joka on perustettu vuonna 1999 (rek. 1.7.1999). Yritys tuottaa erilaisia IT-alan palveluita ja viestintäpalveluita. Se kustantaa myös hengellisiä kirjoja ja CD-levyjä. Kriittisen sivuston mukaan yrityksen kaikki työntekijät kuuluvat johonkin Konsernin ryhmittymään, eikä yritykseen palkata ulkopuolisia. Torni-niminen ryhmä perustettiin vuonna 2000 ja sen jäsenille ei anneta vielä kaikkea Koivuniemen opetusta. Torni-ryhmässä on 16 aikuista ja noin 30 lasta. Puutarha-niminen ryhmä on hierarkiassa seuraava ja se perustettiin vuonna 1996. Tähän ryhmään kuuluvat vastasivat myös Maitobaarin toiminnasta, Maanantaipiirin painottuessa muuhun toimintaan.

Maanantaipiiri muodostaa edelleen edelläkävijöiden ryhmän. ilmeisesti 1990-luvun puolestavälistä lähtien Maanantaipiiriin ei ole otettu enää uusia jäseniä ja sen toiminta on rajattu vain siihen kuuluville. Maanantaipiirissä on 32 aikuista ja noin 40 lasta (2009).

Tiedot päivitetty: 16.06.2015

 

Linkkejä:

sites.google.com/site/maitobaari/konserni
koivuniemi.com

 

Lähteet:

Artikkelit

Gronow, Antti: Halatkaa ”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä maitoa” – Maitobaari sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Teoksessa Jussi Niemelä (toim.) Vanhat jumalat uudet tulkinnat. Näköaloja uusiin uskontoihin Suomessa, 115-141 . Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotieteen laitos, 2001.

Lisätiedot

Kotikunta