Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Kuvaus

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

Nimen merkitys: MAP-kirkko (epävirallisesti), mormonikirkko (epävirallisesti)

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1830. Kirkko sai alkunsa nuoren Joseph Smithin saamasta näystä, jossa hän kertoi Jumalan ja Kristuksen ilmestyneen hänelle. Sitä seuraisi muita ilmoituksia, joiden tarkoituksena oli Jeesuksen Kristuksen perustaman alkukirkon palauttaminen maan päälle. Joseph Smithistä tuli kirkon ensimmäinen profeetta. Kirkko kasvoi ja levisi myös muihin maihin ja tällä hetkellä maailmanlaajuiseen kirkkoon kuuluu noin 14,8 miljoonaa jäsentä yli 160 eri maassa (2012).

Kirkon johdossa on profeetta ja 12 apostolia ja se uskoo jatkuvaan Jumalan ilmoitukseen. Kirkolla ei ole palkattua papistoa, vaan yleinen pappeus, joka voidaan antaa kaikille vähintään 12-vuotiaille miehille. Se on ennen kaikkea palvelutehtävä, johon liittyy sakramentillisten toimitusten suorittaminen. Kirkon tehtävät hoidetaan palkatta vapaaehtoistyönä vuorotellen seurakunnan jäsenten, miesten ja naisten toimesta.

Kirkon pyhät kirjoitukset muodostavat avoimen kaanonin, johon kuuluvat Raamattu (Suomessa ev.lut. kirkolliskokouksen viimeksi hyväksymä laitos), Mormonin kirja, Israelista n. v. 600 eKr. Amerikkaan lähteneiden kahden israelilaisen perheen ja niiden jälkeläisten uskonnollinen historia vuoteen 400 jKr, (kirjaa kutsutaan myös uudeksi todistukseksi Kristuksesta), Oppi ja liitot -niminen kirja, joka sisältää nykyajan profeettojen saamia ilmoituksia sekä Kallisarvoinen Helmi, joka käsittää 1. Mooseksen kirjan alkuosan innoitetun käännöksen, Aabrahamin kirjan ja Joseph Smithin lyhyen historian sekä kirkon uskonkappaleet.

Kirkon eräs perusopetus on usko Isään Jumalaan, hänen Poikaansa Jeesuksen Kristukseen ja Pyhään Henkeen, jotka ovat yhtä tarkoituksessa, mutta kuitenkin erillisiä persoonia.

MAP-kirkon mukaan ympäri universumia on useita todellisuuksia ja useita Jumalia. Kaikki nämä Jumalat ovat joskus olleet jonkun toisen Jumalan luomia ihmisiä, jotka ovat kokeneet korotuksen ja alkaneet kehittyä kohti jumaluutta. Kirkon oppien mukaan näin käy myös kaikille niille ihmisille, jotka elävät MAP-kirkon oppien mukaan ja pääsevät viimeisen tuomion jälkeen korkeimpaan taivaaseen.

Isä Jumala on Kirkon mukaan erityisesti Maa-planeetan Jumala. Jeesus on hänen poikansa ja ensiluomuksensa, joka omalla ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan mahdollisti sen, että ihmisillä on mahdollisuus korotukseen ja iankaikkiseen elämään. Pyhä henki on henkipersoona, Jumalan lapsi joka välittää ihmisille tietoa Jumalan rakkaudesta ja siitä, kuinka heidän tulisi elää Jumalan tahdon mukaisesti.

MAP-kirkossa uskotaan, että viimeisten aikojen koittaessa Kristus tulee Amerikan mantereelle ja perustaa sinne tuhatvuotisen valtakunnan. Tapahtuu kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Ihmiset tuomitaan eri asteisiin taivaisiin sen mukaan kuinka hyvin he ovat eläneet. Taivaita on kaikkiaan kolme ja korkeimpaan niistä pääsevät kelvolliset MAP-kirkon jäsenet, joista tulee Jumalan kanssahallitsijoita. Lähes kaikki pelastuvat ja vain muutamat harvat joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Kirkon jäsenten odotetaan elävän korkean moraalin mukaan ja seuraavan Kristuksen esimerkkiä elämässään ja osoittavan lähimmäisenrakkautta muita ihmisiä kohtaan. Kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia ja elämän tarkoitus on kehittyä kohti Jumalan kaltaisuutta Kristuksen esimerkin mukaisesti. Kirkon pyrkimyksiin kuuluvat raitis ja terveellinen elämäntapa, joka ilmenee tupakoimattomuutena sekä kahvin, teen ja alkoholijuomien välttämisenä.

Suomeen MAP-kirkko saapui lähetystyöntekijöiden mukana Ruotsista 1860-luvulla. Ensimmäinen seurakunta perustettiin Vaasaan vuonna 1876 ja kirkko rekisteröitiin viralliseksi yhdyskunnaksi 1.7.1948. Nykyään Suomessa on Seurakuntia 32, joiden johdossa on piispa. Jäsenistön ja samalla koko kirkon ja yhteiskunnan perusyksikkö on perhe, sillä kirkko korostaa voimakkaasti perheen arvoa.

2021 3 187
2020 3 230
2019 3 269
2018 3 275
2017 3 314
2016 3 235
2015 3 259
2014 3 284
2013 3 282
2012 3 181
2011 3 208
2009 3 239
2008 3 251
2007 3 264
2006 3 282
2005 3 301
2004 3 315
2003 3 312
2000 3 307
1990 2 833
1985 3 852
1980 3 795
1970 2 463
1960 1 269

 

Linkkejä:

jeesuksenkristuksenkirkko.org

 

Lähteet:

Artikkelit

Corander, Alarik: Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Teoksessa N. G. Holm, K. Suolinna & T. Ahlbäck (red./toim.): Aktuella religiösa rörelser i Finland /Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa, 311-322. Åbo: Åbo Akademi, 1981.

Roto, Pekka, Terho Lehtimäki & Sari Suurinkeroinen: Mormonien käsitykset elämäntavoista ja terveydestä. Suomen lääkärilehti 9/2000, 2125-2128.

Räisänen, Heikki: Joseph Smith ja Raamattu. Teologinen Aikakauskirja 4/1984.

Östman, Kim: Nykyajan kristillistä esoteriaa: Katsaus mormonismin temppelitraditioon. Teologinen Aikakauskirja 5/2006.

 

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 181-188

Ludlow, Daniel H. (ed.): Encyclopedia of mormonism 1-4: the history, scripture, doctrine, and procedure of the church of Jesus Christ of Latter-day Saints. New York: Macmillan Publishing Company, 1992.

Teinonen, Seppo A.: Nykyajan lahkot: Uusia uskonnollisia liikkeitä ja yhteisöjä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1965. 225-242

 

Opinnäytetyöt

Corander, Alarik: Palautettu valtuutus. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon käsitys pappeudesta. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 1981.

Kouki, Timo: Turun MAP-kirkko ja sen lähetystyö. . Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 1980.

Kuuva, Arja & Lindahl-Kaipia Susanna: Uskonnon sisäistymisen ilmeneminen Jehovan todistajien ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenen ajatus-ja kokemusmaailmassa. Vertaileileva tutkimus Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Turun seurakunnan ja Jehovan todistajien Turun eteläisen seura-ja kunnanjäsennäytteen välillä. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 1992.

Lamminpää, Kirsi: Jatkuvan ilmoituksen periaate Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Pro gradu -tutkielma . Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 2002.

Lehto, Vesa-Petri: Uskonnollisesta yhteisöstä eroaminen uskontotieteellisenä ongelmana. Tutkimus ex-mormonien eroamiskertomuksista. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 2000.

Talvio, Anne Marie: Naisten asema Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotiede, 1988.

Taskinen, Eija: Oulun pyhät. Oulun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon piirissä tapahtuvan sosialisaatioprosessin tarkastelua. Pro gradu -tutkielma. Oulu: Oulun yliopisto. Taideaineiden ja antropologian laitos. Kulttuuriantropologia, 1994.

Tiedot päivitetty: 28.10.2022

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,