Oulun Mindfulness ry

Oulun Mindfulness ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Oulun Zen ry

Yhdistys perutettiin vuonna 2004 ja rekisteröitiin nimellä Oulun Zen-ryhmä ry vuonna 2006.

Nykyään yhdistys toimii nimellä Oulun Mindfulness ry. Yhdistys on uskonnoista ja traditioista riippumaton, itsenäinen meditaatioryhmä, joka tarjoaa avoimen ja hiljaisen ympäristön tämän hetken meditatiiviseen tutkimiseen.

Yhdistyksen tavoitteena on pyrkimys kokonaisvaltaiseen meditatiiviseen työskentelyyn, jossa kohdataan ihmisen kehollinen ja sosiaalinen luonne. Henkilökohtaisen työskentelyn lisäksi käytetään myös erilaisia vuorovaikutteisia harjoitusmuotoja. Yhdistys järjestää viikkoharjoituksia ja retriittejä.

Tiedot päivitetty: 15.05.2018

 

Linkkejä:

oulumindfulness.fi

 

Lähteet:

Opinnäytetyö

Lönnroth, Sabina: Finländsk vajrayana-buddhism. En hermeneutisk världsbildanalys av utöovarnas åskådning. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotiede, 2006. 44

Lisätiedot

Kotikunta