Porvoon Henótês -järjestö

Porvoon Henótês -järjestö

Kuvaus

Nimen merkitys: Henótês-sana on kreikkaa ja tarkoittaa ’yhteys Kristuksessa’ (ks. Ef. 4:3 ja 4:13).

Henótês-seurakunnat ja -järjestöt pyrkivät auttamaan ihmisiä löytämään Raamatun mukaisen uskon Jeesukseen Kristukseen, ja ne hyväksyvät vain vuoden 1933/1938 tai sitä vanhemman raamatunkäännöksen. Porvoon Henótês -järjestö aloitti toimintansa vuonna 2002.

Toimintamuotoina Henótês-järjestö järjestää Sanan ja rukouksen iltoja Porvoossa joka kuukauden ensimmäinen torstai. Toimintaan kuuluu olennaisesti myös keskustelu- ja kuuntelupalvelu. Henótês-liike on opillisesti lähimpänä baptismia, helluntailaisuutta ja vapaakirkkoa, mutta se ei kuitenkaan halua samalla tavoin korostaa opetuksessaan kastetta tai kielilläpuhumista, eikä sitoutua ekumeniaan. Armolahjojen ajatellaan kuitenkin toimivan uskovien keskuudessa.

Henótês-seurakunnat eivät kuulu minkään seurakunnan tai järjestön alaisuuteen, eikä niillä myöskään ole valtakunnallista kattojärjestöä tai organisaatiota. Juridisesti seurakunnat kuuluvat Henótês ry:hyn. Seurakunnat ovat kuitenkin itsenäisiä seurakuntia, joissa päätöksenteko ja toiminnan järjestely on paikallistasolla vanhimmiston vastuulla. Seurakunnan jäseneksi hyväksytään vain uudestisyntyneet ja uskovien kasteella käyneet henkilöt, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun seurakuntaan.

Tiedot päivitetty: 15.05.2018

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue