Reclaiming Finland ry

Reclaiming Finland ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Reclaiming tarkoittaa ”uudelleen haltuun otttamista.”

Reclaiming Finland ry on rekisteröity 22.10.2007. Yhdistys järjestää esimerkiksi Reclaiming-priestess koulutusta ja kaikille avoimia vuodenaikarituaaleja. Reclaiming-traditio on eklektinen wicca-suuntaus, joka syntyi USA:ssa 1980-luvulla. Liikkeen syntyyn on keskeisesti vaikuttanut Starhawk-niminen papitar (oik. Miriam Simos, s. 1951).

Reclaiming-tradito korostaa yhteiskunnallista ja ekologista vastuuta. Liikkessä ovat vahvasti esillä niin ikään tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Tunnusomaisia piirteitä ovat myös ei-hierarkiset covenit ja se, että liikkeessä ei painoteta muodollisia ja vakiintuneita initiaatioita tai rituaaleja. Reclaiming-traditiossa ei suuntauduta mihinkään erityiseen jumalien/jumalattarien pantheoniin, vaan käytössä ovat monet eri perinteet ja mytologiat. Jumaluuden feminiininen aspekti koetaan liikkeessä tärkeäksi.

Yhdistyksen nykyisestä toiminnasta ei ole tietoa.

Tiedot päivitetty: 13.01.2012

Lisätiedot

Kotikunta