Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit

Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Resalat Islamilainen Yhdyskunta – Suomen Ähl-e Beit rekisteröitiin uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 8.8.2001 (se toimi aiemmin nimellä Al-Risala Islamilainen Yhdyskunta). Se edustaa islamin toista pääsuuntausta shiialaisuutta.

Yhdyskunnan ’Fatemeh Zahran islamilainen kulttuurikeskus’ -niminen toimitila sijaitsee Mellunmäessä. Keskus on avoin kaikille muslimeille ja islamista kiinnostuneille. Pääosa yhdyskunnan jäsenistä on ensimmäisen polven maahanmuuttajia. Ohjelmaa järjestetään persian, arabian ja suomen kielellä.

Yhdyskunta järjestää uskonnon ja Koraanin opetusta sekä erilaisia tilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia. Resalat Islamilainen Yhdyskunta on jäsen Etnisten suhteiden (ETNO) Etelä-Suomen alueellisessa neuvottelukunnassa sekä sen uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu -työryhmässä. Yhdyskunta ottaa aktiivisesti osaa erilaisiin vuoropuheluihin ja tapahtumiin, jotka edistävät kulttuurien ja uskontojen välistä ymmärrystä. Yhdyskunnalla on kirjasto, jonka oman verkkosivun kautta kuka tahansa voi lainata ja tilata kirjoja.

Resalat Islamilainen Yhdyskunta panostaa vuoropuheluun ja onkin julkaissut vuodesta 2007 alkaen omaa suomenkielistä lehteä, Salamia. Lehden tarkoitus on vähentää ennakkoluuloja, avartaa näkökulmia islamilaiseen ajattelutapaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja näin edistää molemminpuolista ymmärrystä ja rauhanomaista rinnakkaiseloa. SALAM-lehden artikkeleista löytyy kiinnostavaa luettavaa niin islamista kuin suomalaisesta elämäntavasta, perinteistä ja kulttuurista. SALAM saa kulttuurilehtitukea opetusministeriöltä ja sitä on saatavilla esim. Akateemisesta kirjakaupasta. Yhdyskunta julkaisee myös islamilaisia kirjoja suomen kielellä.

2021 999
2020 815
2019 837
2018 819
2017 791
2016 752
2015 755
2014 704
2013 662
2011 626
2008 486
2007 246

Tiedot päivitetty: 21.09.2022

 

Linkkejä:

resalat.fi

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue