Setin Temppeli (Temple of Set)

Setin Temppeli (Temple of Set)

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Nimen merkitys: Set on alunperin varhainen egyptiläinen jumaluus. Setin Temppelin opissa se edustaa luonnollisesta järjestyksestä erillistä prinsiippiä ja tietoisuutta.

Setin Temppeli on vasemman käden polun initiatorinen koulukunta, joka perustettiin vuonna 1975 Yhdysvalloissa.

Perustaja Michael Aquino (1946-) oli vuonna 1969 liittynyt Anton LaVey:n johtamaan järjestöön nimeltä The Church of Satan. Aquino oli työskennellyt Yhdysvaltojen armeijan psykologisena asiantuntijana. Hän eteni nopeasti kirkon hierarkiassa ja hän oli lopulta neljännellä asteella eli kirkon magister. Aquino ajautui kuitenkin erimielisyyksiin LaVeyn kanssa. Hän katsoi, että LaVey oli tehnyt satanismista materialistisen ja viihteellisen, ilman riittävää henkistä sekä älyllistä ulottuvuutta. Aquino erosi kirkosta ja perusti Setin Temppelin kesäkuussa 1975 yöllisen rituaalin myötä. Rituaalista saadun kokemuksen myötä syntyi Setin Temppelin perustamiskirja The Book of Coming Forth by Night. Aquino ryhtyi kehittelemään oppia, jossa keskeisellä sijalla on muinainen egyptiläinen jumaluus, Set, jonka merkitys setiläisyydessä on monitahoinen. Järjestö on saanut vaikutteita länsimaisesta esoteeris-okkulttisesta traditiosta. Setin Temppeli on poliittisesti sitoutumaton.

Suomessa perustettiin ensimmäinen pohjoiseurooppalainen Setin Temppelin osasto (Pylon), Kalevala Pylon syyskuussa vuonna 1991. Nykyään Suomessa toimii kaksi Pylonia: Aurora Pylon Turussa ja Tuonela Pylon Helsingissä. Vuonna 2003 Suomessa perustettiin Setin Temppelin pohjoiseurooppalainen järjestö, Suuren Karhun Järjestö, joka ei enää nykyään ole toiminnassa.

Toiminta alue: Globaalina organisaationa Setin Temppelillä ei ole muuta kotikuntaa kuin San Francisco. Suomalaisilla (tai minkään muunkaan maalaisilla) jäsenillä ei ole mitään muusta Temppelistä erillistä hallintorakennetta. ”Paikallisjaosten” (Pylonien) toiminta on vahvasti linkittynyt koko muun Temppelin toimintaan.

Tiedot päivitetty: 26.10.2018

 

Linkkejä:

xeper.org/hyperborea
xeper.org

 

Lähteet:

Opinnäytetyöt

Rikkinen, Minna: Setin Temppeli uususkontojen typologioiden valossa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 1997.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue