Soka Gakkai International Suomi

Soka Gakkai International Suomi

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Suomen Soka Gakkai International

Soka Gakkai (Arvoja luova yhteisö).

oka Gakkai on japanilainen uusi uskonnollinen liike, jonka juuret ovat mahayana-buddhalaisuudessa sekä perustajansa Makiguchi Tsunesaburon (1871-1944) kasvatusopeissa, joita hän julkaisi ensi kerran 1930-luvulla. Yhteisö perustettiin virallisesti vuonna 1937 nimellä Soka Kyoiko Gakkai. Liike uudelleennimettiin Soka Gakkaiksi vuonna 1947 ja sen suosio kasvoi räjähdysmäisesti 1950-60-luvuilla. Maailmanlaajuinen Soka Gakkai International perustettiin 1970-luvulla. Liikkeen johdossa on vuodesta 1960 ollut Ikeda Daisaku (1928-). Sen piirissä arvioidaan nykyisin olevan 8,2 miljoonaa perhettä Japanissa ja lisäksi 1,5 miljoonaa kannattajaa muualla maailmassa. Se on ulkomailla menestynein japanilainen uusi uskonnollinen liike.

Liikkeen uskonnolliset opit pohjautuvat pitkälti buddhalaisen uudistajan Nichirenin (1222-1282) opetuksiin, jotka käsittelevät Lootussutraa. Soka Gakkaissa pidetään mahayana-buddhalaista Lootussutraa erittäin tärkeässä asemassa. Liike opettaa, että buddhatila on jokaisessa ihmisessä läsnä piilevänä mahdollisuutena. Valaistuminen tai buddhatila ei kuitenkaan ole etäinen päämäärä, vaan jokaisen on mahdollista aktivoida tämä ulottuvuus elämässään, jolloin sen vaikutus voi levitä hyvää tekevänä voimana omaan arkielämään ja ympäröivään maailmaan.
Liikkeen toiminnassa korostuu yhtäältä yksilöllinen harjoitus, jossa toistetaan Lootussutran nimimantraa namu-myoho-renge-kyo aamuin illoin oman kotialttarin ääressä. Juuri tämän harjoituksen avulla buddhaluonnon hyvää tekevä voima voidaan ottaa käyttöön. Lisäksi jäsenet kokoontuvat yhteisiin keskustelukokouksiin, jossa harjoituksesta ja sen vaikutuksista keskustellaan noin 10-15 hengen ryhmissä. Lisäksi Soka Gakkain jäsenet pyrkivät olemaan aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa työssä kulttuurin, rauhan ja kasvatuksen alueilla.

Suomessa on ollut Soka Gakkain keskustelukokouksia vuodesta 1975 lähtien. Suomen Soka Gakkai International on rekisteröity uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 10.7.2009.

2021 67
2020 66
2019 68
2018 66
2017 68
2016 67
2015 65
2014 59
2013 60
2012 52
2011 49
2009 45

Tiedot päivitetty: 25.08.2022

 

Linkkejä:

sgi.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 276-277

Partridge, Christopher (toim.): Uusien uskontojen käsikirja. Helsinki: Kirjapaja, 2006. 238-245.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , , , ,