Suomen Anglikaaninen kirkko

Suomen Anglikaaninen kirkko

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Anglikaanisen kirkon juuret ovat vuoden 1534 Englannissa, jolloin Englannin kirkko irtaantui roomalaiskatolisesta kirkosta erilliseksi valtionkirkoksi. Suomen Anglikaaninen kirkko on osa Englannin kirkkoa, ja se tekee työtä Suomessa asuvien ja vierailevien anglikaanien parissa. Se tekee myös paljon yhteistyötä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Toiminta Suomessa alkoi 1920-luvulla, Leningradin anglikaanipastorin saapuessa Suomeen. Kirkko on rekisteröitynyt uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 24.9.1936. Se kuuluu rovastikuntana Skandinavian Arkkidiakonaattiin. Toimintaa on Helsingin lisäksi useilla paikkakunnilla ympäri maata. Myös Viro kuuluu Suomen Anglikaanisen kirkon toimialueeseen.

Kirkko ei rekisteröi jäseniä, joten tarkkaa jäsenmäärää ei ole tiedossa. Käytännössä kokonaisjäsenmäärä on väestörekisterissä ilmoitettua huomattavasti suurempi.

2021 192
2020 204
2019 195
2018 171
2017 173
2016 171
2015 151
2014 138
2013 116
2012 91
2011 84
2009 89
2008 88
2007 89
2006 88
2005 93
2004 97
2003 99
2000 95
1990 94
1985 106
1980 230
1970 240
1960 173

Tiedot päivitetty: 22.09.2022

 

Linkkejä:

anglican.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 73-74

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , ,