Suomen antroposofinen liitto ry

Suomen antroposofinen liitto ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Antroposofia on Rudolf Steinerin (1861-1925) muotoilema laaja uskonnollis-filosofinen synteesi. Irtauduttuaan teosofisesta seurasta Steinerin lähipiiri perusti Saksassa Antroposofisen seuran vuosien 1912-1913 taitteessa.

Antroposofia on saanut vaikutteita teosofiasta, esoteeris-okkulttisesta perinteestä ja saksalaisesta idealismista. Steiner oli suuntautunut enemmän kristinuskoon ja länsimaiseen kulttuuriin kuin itämäisiin uskontoihin ja hän katsoi, että juuri Kristus-tietoisuudella on keskeinen merkitys ihmiskunnan henkisessä evoluutiossa. Teosofian vaikutus näkyy esimerkiksi Steinerin opissa eri maailmankausista ja ihmisen erilaisista ”ruumiista” ja Akasha-kronikasta.

Steiner katsoi kristinuskon olevan kaikkien mysteeriokulttien täyttymys ja hän korosti Golgatan tapahtuman olevan taitekohta ihmiskunnan historiassa. Hän kuitenkin tulkitsi sovitusoppia eri tavoin kuin perinteiset kirkot. Niin ikään Steiner esitti kristologisia spekulaatioita, jotka poikkeavat perinteisistä näkemyksistä. Ihminen, kuten koko kosmos, kehityy asteittain kohti henkisempää todellisuutta. Steiner hahmotteli myös näkemyksiä antroposofisesta lääketieteestä ja pedagogiikasta (Steiner-pedagogiikka).

Vuonna 1923 perustettiin järjestö, joka on nykyisen Suomen Antroposofisen liiton edeltäjä. Suomen antroposofinen liitto on rekisteröity 16.4.1970. Perustoimintamuotoja ovat seminaarit, kurssit, työryhmien toiminta ja kirjojen ja lehtien julkaisu.

Suomen antroposofisessa liitossa ja sen ruotsinkielisessä sisarjärjestössä on yhteensä 673 jäsentä (2018). Se julkaisee yleistä antroposofista kulttuurilehteä nimeltä Takoja (levikki 700) ja Kirjokansi-nimistä jäsenlehteä (levikki 800).

Tiedot päivitetty: 24.10.2018

 

Linkkejä:

antropos.fi

 

Linkkejä:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 344-351

 

Opinnäytetyöt

Tapio, J.: Steinerin ihmis-ja kasvatuskäsityksen, yhteiskuntanäkemyksen ja steinerkoulun yhteiskunnallisen funktion arviointia. Pro gradu -tutkielma. Oulu: Oulu yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos, 1993.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,