Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys

Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys

Kuvaus

OPKO

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä vaikuttavasta evankelioimisliikkeestä käytetään tavallisesti nimitystä viides herätysliike tai uuspietismi. Liikkeen tausta on yhtäältä 1800-luvun lopun pietistisessä herätyskristillisyydessä ja toisaalta angloamerikkalaisessa evankelikaalisessa liikkeessä (evangelicals).

Evankelikaalisuus on kansainvälinen tunnustuskuntien rajat ylittävä, lähinnä protestanttisten kirkkokuntien piirissä vaikuttava liike, jossa korostetaan Raamatun ehdotonta auktoriteettia, henkilökohtaista uskonratkaisua, sekä evankelioimisen tärkeyttä. Luterilaisen kirkon piirissä suuntaus alkoi vaikuttaa 1920- ja 30-luvuilla rovasti Urho Muroman (1890-1966) toiminnan vaikutuksesta. Viidesläisyys organisoitui Suomessa kuitenkin pääosin toisen maailmansodan jälkeen.

Tärkeitä liikkeen piirissä vaikuttavia järjestöjä ovat Kansan Raamattuseura (KRS) Suomen Raamattuopiston Säätiö (SROS), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Helsingin Raamattukoulusäätiö, sekä Sanansaattajat-järjestö.

Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) perustettiin vuonna 1964 (rekisteröity 27.1.1981). Se on maamme suurin luterilaisen kirkon piiriin kuuluva, kristillistä koululais- ja opiskelijatyötä tekevä järjestö. OPKO kuuluu maailmananlaajuiseen raamatulliseen opiskelijaliikkeeseen IFESiin (International Fellowship of Evangelical Students), ja tarjoaa nuorille ja opiskelijoille mahdollisuuksia myös kansainvälisiin kontakteihin. OPKO toimii yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Muun nuorisotyön lisäksi se julkaisee tiedotus- ja opiskelijalehti Arkkia.
Jäseniä OPKO:ssa on 3209 (2007).

Tiedot päivitetty: 16.05.2018

 

Linkkejä:

opko.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Hakala Salli, Mäkelä Laura, Sumiala-Seppänen Johanna: Herätys!: herätyksen sukupolven tuntoja : Opko 40 vuotta. Kauniainen: Perussanoma , 2004.

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 59-61

Huotari, Voitto: Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Helsinki: Kirjapaja, 1981.

Murtorinne, Eino: Suomen kirkon historia 4 : sortovuosista nykypäiviin 1900-1990. Porvoo: Werner Söderström, 1995.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , ,