Suomen Falun Dafa -yhdistys ry

Suomen Falun Dafa -yhdistys ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Falun Gong

Nimen merkitys: Kiinassa tunnetaan lukemattomia gong-päätteisiä qigong-menetelmien nimiä, kuten Xuangong, Jinggong, Dinggong, Xinggong, Neigong, Neiyanggong, Yangshengong ja niin edelleen. Nimitys Dafa tarkoittaa suurta tietä (taisuurta lakia), pohjimmiltaan maailmankaikkeuden perimmäistä luonnetta: totuudenmukaisuutta, laupeutta ja kärsivällisyyttä (Zhen, Shan, Ren) ja tästä ominaisuudesta johtuvia oikeamielisiä periaatteita. Menetelmän alkuperäinen nimitys oli Li Hongzhi’n mukaan Falun Xiulian Dafa. Käytännössä nimiä Falun Gong ja Falun Dafa käytetään rinnakkain samassa merkityksessä, sillä kultivointi on erottamaton osa Falun Gongin harjoittamista. Mediajulkisuuden vuoksi Falun Gong on tunnetumpi nimitys.

Fa tarkoittaa lakia (sama sana esiintyy niin fysiikassa kuin oikeustieteessäkin), mutta se on myös kiinankielinen vastine sanskritin sanalle dharma, joka on tunnettu etupäässä buddhalaisista yhteyksistä. Falun on lakipyörä tai dharma-pyörä.

Falun Dafa, jota kutsutaan myös nimellä Falun Gong, on qigong-menetelmä. Qigong-harjoitusten tarkoitus on kehittää kehoa ja mieltä erityisten liikesarjojen ja meditaation avulla. Falun Gong pohjautuu vanhoihin kiinalaisiin uskonnon-filosofisiin perinteisiin kuten taolaisuuteen. Se on se saanut vaikutteita myös buddhalaisuudesta. Falun Gongin harjoittamiseen kuuluu keskeisesti maailmankaikkeuden periaatteiden – totuudenmukaisuuden, laupeuden ja kärsivällisyyden opiskeleminen.

Falun Dafa koostuu kahdesta osasta, oman luonteen jalostamisesta sekä viiden liikesarjan harjoittamisesta. Liikkeessä korostetaan, että kyseessä ei ole pelkkä fyysinen harjoitus, vaan siihen kuuluu myös henkilökohtaisen moraalin kokonaisvaltaista parantamista jokapäiväisessä elämässä. Pelkkien liikesarjojen ei uskota johtavan todelliseen edistymiseen, eikä harjoitusta pidetä urheiluna. Oman luonteenlaadun kohottaminen tapahtuu falun gongin perustajan Li Hongzhin kirjoituksia opiskelemalla. Entinen hallituksen virkamies Li Hongzhi (1952-) aloitti Kiinassa Falun Gongin opetuksen 1990-luvun alussa. Kiinassa liike kiellettiin vuonna 1999. Nykyään Falun Gong-ryhmiä toimii monissa Aasian maissa, sekä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Suomen Falun Dafa -yhdistys on rekisteröity 21.7.2003. Muodollista jäsenyyttä ei Falun Gongissa ole. Rekisteröity yhdistys keskittyy Kiinan ihmisoikeusongelmien esille tuomiseen, Falun Gong -materiaalien tuottamiseen sekä toiminnan edellyttämien lupien ja tilojen hankkimiseen.
Yhdistys julkaisee vapaaehtoisvoimin fi.clearharmony.net -sivustoa.

Tiedot päivitetty: 16.05.2018

 

Linkkejä:

falundafa.org
fi.clearharmony.net

 

Lähteet:

Opinnäytetyöt

Karlsson, Sonja: Falun Kong-liikkeen nousu ja tuho keskellä modernisoituvaa kiinalaista yhteiskuntaa. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 2005.

Leppämäki, Juha: Falun gong buddhalais-taolaisena synkretisminä. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2005.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, ,