Suomen Helluntaikansa ry

Suomen Helluntaikansa ry

Kuvaus

Helluntaiherätys sai alkunsa Pohjois-Amerikassa 1800- ja 1900-luvun taitteessa. Suomeen liike levisi vuoden 1908 aikoihin, jolloin se sai ensimmäiset kannattajansa Pohjanmaan ruotsinkielisten baptistien keskuudessa. Ensimmäinen helluntaiseurakunta perustettiin Helsinkiin vuonna 1915.

Helluntaiherätys korostaa enemmän uskonnollista kokemusta kuin oppia. Hurmokselliset kokemukset, tunteisiin vetoava julistus sekä erityisesti kielillä puhuminen Pyhän Hengen kasteen merkkinä ovat korostetusti esillä helluntaiherätyksessä. Myös muita armolahjoja kuten profetioimista ja rukouksella parantamista arvostetaan liikkeen piirissä.

Suomen Helluntaiherätyksen piiriin kuuluu nykyisin 250 seurakuntaa. Kastettuja jäseniä on yhteensä noin 50 000. Suurin osa seurakunnista ei ole järjestäytynyt uskonnollisiksi yhdyskunniksi, eivätkä ne ole minkään kirkkokunnan jäsenseurakuntia, vaan toimivat itsenäisesti.

Neuvotteluvaltuuskunnan kutsumina Tampereelle 15.9.2001 kokoontuneet helluntaiseurakuntien edustajat päättivät kuitenkin antaa luvan helluntaiseurakunnista muodostuvan uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen. Tammikuussa 2002 perustettiin Suomen Helluntaikirkko -niminen uskonnollinen yhdyskunta, joka rekisteröitiin 15.3.2003.

Suomen Helluntaikansa ry sen sijaan perustettiin tukemaan niitä Helluntaiherätyksen seurakuntia, jotka haluavat säilyttää itsenäisen seurakuntarakenteen. Seurakuntaa johtaa vanhimmisto, mutta kaiken päänä katsotaan olevan Kristuksen, jolloin mitään muuta organisaatiota ei voi olla seurakunnan yläpuolella. Yhdistys ei näin ollen hyväksy keskitettyä johtoa itsenäisten paikallisseurakuntien sisälle. Yhdistys rekisteröitiin 19.11.2003. Yhdistys edistää ja tukee opetusta kurssitoiminnalla sekä julkaisemalla kirjallisuuden lisäksi Ristin Kansa-lehteä (1900 vuosikertatilaaja, 2011).

Tiedot päivitetty: 16.05.2018

 

Linkkejä:

helluntaikansa.fi

Lisätiedot

Kotikunta