Suomen Islam-seurakunta

Suomen Islam-seurakunta

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Finlandiya Islam Cemaati

Ensimmäiset muslimit tulivat Suomeen 1800-luvun jälkipuolella, jolloin Keski-Venäjältä saapui tataareja harjoittamaan täällä kauppaa. Suomen Islam-seurakunta on 24.4.1925 rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jonka jäsenistö koostuu tataareista. Yhteisöllä on rukoushuone Helsingissä (Fredrikinkatu 33), Järvenpäässä, Kotkassa, ja Turussa (Linnankatu 9-11). Myös muut muslimit voivat käydä rukoilemassa Suomen Islam-seurakunnassa, mutta jäseniksi voivat liittyä vain mishäärinkieliset tataarit. Oma kieli on tärkeä osa Suomen Islam-seurakunnan identiteettiä. Yhteisö ei harjoita lähetystyötä muiden suomalaisten keskuudessa.

Suomen Islam-seurakunnalla on ollut käytössä omat hautausmaat Turussa ja Helsingin Hietaniemessä (otettiin virallisesti käyttöön 1871) evankelis-luterilaisten hautausmaiden yhteydessä. Lisäksi muslimeille on varattu omia hautapaikkoja useilta muilta kirkon ylläpitämiltä hautausmailta eri paikkakunnilla.

tr>

2021 465
2020 473
2019 478
2018 479
2017 493
2016 502
2015 505
2014 515
2013 523
2012 536
2011 547
2009 567
2008 567
2007 577
2006 585
2005 585
2004 591
2003 609
1990 815
1985 821
1960 788

Tiedot päivitetty: 19.09.2022

 

Lähteet:

Artikkelit

Leitzinger, Antero: Tataarit Suomessa. Teoksessa Tuula Sakaranaho & Heikki Pesonen (toim.), Muslimit Suomessa, 25-58. Helsinki: Yliopistopaino, 1999.

Sakaranaho, Tuula: Muslimit Euroopassa. Teoksessa Katja Hyry & Juha Pentikäinen (toim.): Uskonnot maailmassa, 4. painos,, 208-225. Helsinki: WSOY, 1999.

 

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 215

Hirvonen, Tuomo (toim.): Suomen Islam-seurakunnan veteraaniteos. Helsinki: Suomen Islam-seurakunta, 2006.

Karvonen, K. : Suomen Islam-Seurakunta 1925-1975. Helsinki: Suomen Islam-seurakunta, 1975.

Leitzinger, Antero: Suomen Tataarit: Vuosina 1868-1944 muodostuneen muslimiyhteisön menestystarina. Helsinki: East-West Books Helsinki, 2006.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , ,