Suomen Islamilainen Neuvosto ry

Suomen Islamilainen Neuvosto ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry on perustettu 11.11.2006 ja se on rekisteröity 1.3.2007. Neuvostolla on 21 jäsenjärjestöä ympäri Suomea, ja niihin lukeutuu sekä yhdyskuntia että yhdistyksiä.

Neuvoston tarkoituksena on toimia Suomen islamilaisten yhteisöjen yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina. Neuvosto edustaa jäsenjärjestöjään viranomaisten ja eri uskonnollisten yhteisöjen kanssa käytävissä keskusteluissa.

SINE:n tavoitteena on lisätä islam-tietoisuutta Suomessa ja edistää molemminpuolista kunnioitusta muslimien ja suomalaisten välillä. Neuvosto pyrkii estämään sekä islamilaisten että islamia vastaan suuntautuvien ääri-ilmiöiden syntymisen ja kehittymisen Suomessa.

Lautakunnilla (5) on merkittävä asema SINE:n toiminnassa, sillä niiden kautta hoidetaan monia muslimeille tärkeitä asioita. Esimerkiksi hautausmaalautakunta työskentelee aktiivisesti, jotta muslimeilla olisi mahdollisuus islamilaiseen hautaukseen ja omaan hautausmaahan; opetuslautakunta puolestaan keskittyy kehittämään islamin opetusta eri tahoilla osallistuen mm. oppimateriaalien laadintaan ja edistäen islamin opettajien koulutusmahdollisuuksia.

Tiedot päivitetty: 17.05.2018

 

Linkkejä:

sine.fi

Lisätiedot

Kotikunta