Suomen Pelastusarmeija

Suomen Pelastusarmeija

Kuvaus

Frälsningsarmén i Finland

Pelastusarmeijan perusti William Booth Englannissa vuonna 1865, jolloin järjestön nimenä toimi Itä-Lontoon Kristillinen Lähetys. Vuonna 1878 nimi muutettiin Pelastusarmeijaksi, jonka kenraalina Booth toimi koko elämänsä ajan. Se puuttui voimakkaasti sosiaalisiin epäkohtiin, ja pyrki ihmisen kokonaisvaltaiseen auttamiseen.

Nykyään Pelastusarmeija toimii yli 110 maassa, ja pelkästään sotilaita on yli miljoona. Sen kansainvälinen päämaja on Lontoossa, jota johtaa Korkean Neuvoston valitsema kenraali.

Suomeen Pelastusarmeija tuli vuonna 1889. Ensimmäinen johtaja oli Constantin Boije ja hänen jälkeensä Hedvig von Haartman, jonka aikana Pelastusarmeija kasvoi voimakkaasti. Suomen Pelastusarmeija ei ole järjestäytynyt kirkkokunnaksi ja useimmat sen jäsenistä kuuluvat Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Pelastusarmeijan päämääränä on julistaa evankeliumia: sanomaa pelastuksesta ja pyhityksestä sekä sen rinnalla antaa ihmisille myös sosiaalista apua. Upseerien lisäksi jäseninä on pelastussotilaita, siviilijäseniä ja alokkaita. Suomi ja Viro muodostavat oman territorionsa Pelastusarmeijan organisaatiossa. Pelastusarmeija julkaisee Sotahuuto-lehteä.

Suomen Pelastusarmeija on jäsen Suomen vapaakristillinen neuvosto ry:ssä Frikyrklig Samverkan rf:ssä, Suomen ekumeenisessa neuvosto ry:ssä ja Maailmanevankelioimisen Suomen Keskus ry:ssä.

Tiedot päivitetty: 18.06.2015

 

Linkkejä:

pelastusarmeija.fi

 

Lähteet:

Artikkelit

Peltola, Harri: Pelastusarmeija suomalaisessa yhteiskunnassa. Teoksessa N. G. Holm, K. Suolinna & T. Ahlbäck (red./toim.): Aktuella religiösa rörelser i Finland /Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa, 341-368. Åbo: Åbo Akademi, 1981.

 

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 81-83

Könönen, Elsa: Hengen miekka, auttava käsi: Pelastusarmeijan vaiheet Suomessa. Porvoo: Werner Söderström, 1964.

Nieminen, Hilkka: Pelastussotaa Suomessa 1889-1989. Porvoo: Werner Söderström, 1989.

 

Opinnäytetyöt

Haverinen, Pentti: Katumuspenkkikäytäntö sekä suhde sakramentteihin Suomen pelastusarmeijassa aktiiviupseerien tulkitsemana. Helsinki: Helsingin yliopisto. Käytännöllisen teologian laitos, 1980.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,