Suomen Spiritualistinen Seura ry

Suomen Spiritualistinen Seura ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Modernin spiritualismin ja spiritismin katsotaan saaneen alkunsa vuonna 1848 Yhdysvalloissa, New Yorkissa, Hydesvillessä Foxin perheen tyttärien Catherinen ja Margaretin kokemuksista. Spiritualismi levisi nopeasti myös Eurooppaan kiertelevien meedioiden ja spiritistiryhmien välityksellä.

Suomessa perustettiin vuonna 1907 yhdistys nimeltä Sällskäpet för psykisk forsking (SPF), joka aloitti Suomessa parapsykologisen tutkimuksen. Seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi teoreettisen filosofian professori Arvi Grontenfelt (1863-1941). Myös Suomessa kiinnostus erityisesti spiritualistisia ilmiöitä kohtaan synnytti parapsykologisen perinteen. SPF:n alkuperäinen tarkoitus oli kartoittaa ”psyykkisten ilmiöiden” kenttää tieteellisesti, eikä toimia niinkään spiritualistisena tai teosofisena keskustelufoorumina. Suomessa vieraili myös 1900-luvun alkupuolelta lähtien joitakin tunnettuja meedioita ja vuosisadan alkupuolella parapsykologit pyrkivät selvittämään lähinnä spiritualistisia ilmiöitä.

Ensimmäiset varsinaiset spiritualistiset yhdistykset perustettiin Suomessa vuonna 1909 Helsinkiin ja Tampereelle. Samana vuonna perustettiin myös spiritualistinen aikauslehti, joka ei kuitenkaan ilmestynyt pitkään johtuen taloudellista vaikeuksista. Gerda Ryti tuki 1930-luvulla spiritualistisen kirjallisuuden suomentamista. Suomen Spiritualistinen Seura ry perustettiin vuonna 1946 ja se on rekisteröity 15.1.1948. Seuran perustaja ja ensimmäinen puheenjohtaja oli kirjailija Helmi Krohn.

Spiritualistinen elämänkatsomus korostaa, että kuolema on ainoastaan siirtymistä toiselle todellisuuden tasolle. Erottautuakseen spiritismistä spiritualistit haluavat korostaa, että spiritualismissa on kyse eettisestä ja laajemmasta elämänkatsomuksesta. Seura jakaa tietoa spiritualistisesta maailmankatsomuksesta. Se järjestää esitelmä- ja meediotilaisuuksia, sekä harjoittaa kustannustoimintaa. Seuran puitteissa kokoontuvat kodeissa säännöllisesti kehityspiirit, joissa harjoitetaan mietiskelyä.

Liikkeen paikallisyhdistyksiä ovat Aurajokilaakson Henkinen Kehitys ry, Henkinen Kehitys Hämeenlinna ry, Henkinen Kehitys Kemi ry, Henkinen Kehitys Rovaniemi ry Oulun Henkinen Kehitys ry Pirkanmaan Henkinen Kehitys ry sekä Turun Seudun Spiritualistit ry. Henkinen kehitys-lehti perustettiin vuonna 1985. Jäseniä Suomen Spiritualistisessa Seurassa on noin 1500 (2007). Vuonna 2016 seuran lehti lähetetiin noin 1500 henkilölle.

Tiedot päivitetty: 26.10.2018

 

Linkkejä:

henkinenkehitys.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Aho, Jouko: Parapsykologit: Ulkopuolisen näkemys poikkeavan tieteen suomalaiseen historiaan. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1993. 15-18

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 351-357

Teinonen, Seppo A.: Nykyajan lahkot: Uusia uskonnollisia liikkeitä ja yhteisöjä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1965. 187-194

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , ,