Suomen Suurloosi ry

Suomen Suurloosi ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Suomen Vapaiden ja Oikeutettujen Muurarien Suurloosi

Nykyaikaisen vapaamuurariuden alkuna pidetään vuotta 1717, jolloin perustettiin Lontoon suurloosi. Suomen puolelle perustettiin ensimmäinen vapaamuurariloosi vuonna 1756. Kun Suomesta tuli osa Venäjän keisarikuntaa, vapaamuuraritoiminta kuitenkin vaikeutui. Aleksanteri I lakkautti vuonna 1822 joitakin järjestöjä, niin ikään myös suomalaisen vapaamuurariliikkeen.

Muutaamien amerikansuomalaisten keskuudessa pohdittiin 1920-luvun alussa mahdollisuuksia palauttaa vapaamuurarius Suomeen. Ensimmäinen Suomi Loosi 1:n istunto pidettiin 1922 Helsingissä. Suomalaiset loosit toimivat ensin New Yorkin suurloosin alaisina. Suomen itsenäinen suurloosi ry perustettiin vuonna 1924. Suurloosi rekisteröitiin 12.8.1935 nimellä Suomen Vapaiden ja Oikeutettujen Muurarien Suurloosi. Nimi muuttui 30.11.1983 Suomen Suurloosiksi.

Vapaamuurariudessa on tavoitteena itsensä kehittäminen ja hyveiden harjoittaminen. Jäseniltä edellytetään uskoa yhteen korkeimpaan jumaluuteen, mutta vapaamuurarius ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn uskonnolliseen tunnustukseen. Vapaamuurarirituaaleissa käytetään paljon rakentamiseen liittyvää symboliikkaa. Erityisesti Salomonin temppeliin liittyvällä mytologialla on tärkeä merkitys rituaaleissa.

Järjestö harjoittaa myös erilaista hyväntekeväisyystoimintaa esimerkiksi perustamiensa säätiöiden kautta. Jäseniä järjestössä on noin 7500.

Tiedot päivitetty: 17.02.2020

 

Linkkejä:

vapaamuurarit.fi

 

Linkkejä:

Kirjat

Ahtokari, Reijo: Salat ja valat. Vapaamuurarit suomalaisessa yhteiskunnassa ja julkisuudessa 1756-1996. Bibliotheca Historica 54. Helsinki: SKS , 2000.

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 326-331

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,