Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälisen Veljesliiton Keskusliitto

Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälisen Veljesliiton Keskusliitto

Kuvaus

Full Gospel Business Men’s Fellowship International FGBMFI-Finland ry
STELK-Finland

Suomen Täyden Evankeliumin Liikemiesten Kansainvälinen Veljesliitto (STELK) on Full Gospel Business Men’s Fellowship Internationalin jäsenliitto. Tämä kansainvälinen organisaatio on suurin kristillisten liikemiesten verkosto maailmassa, ja se toimii noin 160 maassa.

STELK on tunnuskuntiin sitoutumaton karismaattisesti suuntautunut järjestö, joka ei ole seurakunta tai kirkkokunta. Vaikka järjestön perustajien oma tausta oli 1950-luvulla Yhdysvaltojen länsirannikon helluntailaisuudessa, sen toiminta on ollut tietoisesti yhteiskristillistä. Myös katolisuuden piirissä on kiinnostusta ja osallistumista sen toimintaan. Jäseneltä edellytetään, että hän on ”uudestisyntynyt, Pyhässä Hengessä täytetty tai tätä kokemusta rehellisesti etsivä kristitty” mies. Edellytyksenä jäseneksi pääsemiselle on myös järjestön oppiperustan hyväksyminen.

Järjestössä on jäseniä eri kristillisistä uskontokunnista, ja se rohkaisee miehiä tulemaan toimiviksi jäseniksi omiin seurakuntiinsa. STELKin toiminta käynnistyi Suomessa vuonna 1980. Järjestö rekisteröitiin 20.11.1984.

Liiton perustoiminta muodostuu paikallisosastojen viikkokokouksista ravintoloissa tai jäsenten kotitiloissa.

Tiedot päivitetty: 21.05.2018

 

Linkkejä:

stelk.fi
fgbmfi.org

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 115-117

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , ,