Suomen Urantia-seura ry

Suomen Urantia-seura ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Nimen merkitys: Urantia-nimi viittaa kirjaan, joka on seuran mukaan taivaallisten olentojen Urantian (maapallon) kansoille antama ilmoitus.

Urantia Foundation (Urantia-säätiö) perustettiin vuonna 1950 Yhdysvalloissa. Urantia-kirja ilmestyi vuonna 1955. Säätiö suojelee tekstin alkuperäisyyttä, tekee käännöksiä ja hoitaa kirjan painatusta ja jakelua. Liikkeen mukaan kirjan sisältö on vastaanotettu tietyn ihmisryhmän (kontaktikomission) toimesta 1900-luvun alkupuolella Chicagossa.

Liikkeen mukaan Urantia-kirja kertoo Jumaluudesta, maailmankaikkeuden rakenteesta, ihmisen alkuperästä ja suhteesta kosmokseen. Kirjan neljäs osa käsittelee Jeesuksen elämää, opetuksia ja kristinuskon sekä myös muiden uskontojen syntyhistoriaa. Kirjan perussanoma on, että kaikki ihmisolennot ovat yhtä perhettä, yhden Jumalan, Universaalisen Isän, poikia ja tyttäriä.

Finiittiseen universumiin, jollaisena maailma nähdään, kuuluvat erilaiset paikallisuniversumit, joita on noin 700 000. Kukin Mikael-persoona johtaa ja ohjaa tiettyä paikallisuniversumia. Kristus ohjaa paikallisuniversumia, johon myös maa kuuluu. Finiittisen universumiin piiriin kuuluu myös Korkein Olento. Kysymyksessä on eräänlainen prosessissa oleva tuloillaan oleva jumalallinen todellisuus, koko evoluutiokokonaisuuden summa. Finiittisen maailmaan kuuluu myös niin sanottu keskusuniversumi. Finiittinen maailma jakaantuu kolmeen osaan: Fyysinen maailma (aika-avaruus ulottuvuus), välimaailma ja henkinen maailma.

Urantia-kirja ei opeta jälleensyntymisoppia. Ihmisen katsotaan syntyvän uudelleen aina uusille universumin tasoille. Jokaisessa ihmisessä on aspekti, joka on osa Universaalia Isää. Tätä kutsutaan Ajatuksensuuntaajaksi. Liike katsoo, että Urantia-kirjassa tuodaan esille Jeesuksen opetuksia niiden alkuperäisessä muodossaan. Urantia-kirja ei tue kristinuskon sovitusoppia, ei helvettiä eikä jälleensyntymää aineelliseen maailmaan. Fyysisen maailman jälkeen ihminen herää toisaalla morontiaaliseen olomuotoon, joka on aineellisen ja hengellisen välimaastossa, meille jo näkymätön olomuoto. Morontia-asteita on useita satoja, toinen ääripää lähellä aineellista ja toinen lähellä henkeä. Henkiasteita on seitsemän.

Urantia-kirjassa esitetty Jumala on monoteistinen ja persoonallinen. Jumaluuskäsite on moniulotteinen, esimerkkinä jumaluuden Paratiisin kolminaisuus (Universaalinen Isä, Iankaikkinen Poika ja Ääretön Henki), meidän paikallisuniversumiamme hallitseva Kristus Mikael (jonka vanhempia ovat Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika), finiittisen universumin vielä kehittyvä Korkein Olento (ns. kokemuksellisuuden summa), absoniittisuuden kehittyvä Perimmäinen Jumala sekä vielä Seitsenkertainen jumaluus, jumaluuden monet kolmiudet, Totuuden henki, Pyhä Henki, hypoteettisen alkuhetken käsite MINÄ OLEN -olevainen jne.

Jokaisen ihmisen sisimmässä elää ja vaikuttaa ns. Ajatuksen Suuntaaja, joka on Universaaliselta Isältä saatu henkilökohtainen lahja, palanen häntä itseään eli puhdasta jumaluutta. Se on esipersoonallinen henkifragmentti, joka seuraa ihmistä myös kuoleman jälkeen, johon ihminen ylösnousemuksen kuluessa aikanaan fuusioituu, ja jonka avulla ihmisyksilö lopulta täydellistyy ja löytää Universaalisen Isän henkilökohtaisen läsnäolon. Dualistisessa mielessä jumaluudella ei ole vastavoimaa, ellei vastapainoksi lueta alati kehittyvää, vielä keskeneräistä ja epätäydellistä universumia, joka sekin on Jumalan tahto. Kaikki luodut persoonallisuudet ovat vapaatahtoisia, ja siten alttiita erehdyksille, jopa Jumalasta erkaantumiselle. Tämä pätee erityisesti alempitasoisiin persoonallisuuksiin, kuten ihmisiin ja enkeleihin (esimerkkinä Lucifer).

Suomen Urantia-Seura ry on perustettu vuonna 1989 ja se rekisteröity 7.5.1990. Seura järjestää mm. seminaareja ja opetustilaisuuksia. Eri paikkakunnilla on seuran järjestämää lukupiiritoimintaa. Sen tarkoitus on olla erityisesti Urantia-kirjan lukeneiden ihmisten palvelu -ja yhteistyöjärjestö. Seura julkaisee Heijaste-lehteä (levikki 180) ja UAI Journal-lehteä (Kansainvälisen Urantia-liikkeen toimittaman julkaisun suomennos, levikki 150). Jäseniä seurassa on 84 (2011). Urantia-kirjaa on myyty Suomessa noin 7000 kpl.

Tiedot päivitetty: 18.06.2015

 

Linkkejä:

urantia.org

 

Linkkejä:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 319-322

 

Opinnäytetyöt

Härkönen, Jyri: Urantia-kirjan ihmiskäsitys. Pro gradu- tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Uskontotieteen laitos, 2005.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , , , , , ,