Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto

Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto

Kuvaus

SVELS

Suomen evankelisluterilaisen seurakuntaliiton muodostavat viisi jäsenseurakuntaa. Suomen evankelisluterilainen seurakuntaliitto rekisteröityi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi 23.8.1928. Vuoteen 2012 saakka nimi oli Suomen vapaa evankelisluterilainen seurakuntaliitto

Liitto on on näiden vapaiden ja itsenäisten evankelisluterilaisten jäsenseurakuntiensa yhteistyöelin. Se pitää yhteistyötä ja keskustelua eri kirkkokuntien välillä hyödyllisenä, korostaen seurakuntiensa vapautta päättää itse omista asioistaan. Liiton perustamisen taustalla on myös tarve erottautua epäraamatullisesta opetuksesta. Se toimii täydessä opillisessa yhteydessä toistaiseksi vain omien jäsenseurakuntiensa kanssa, mutta on valmis todistuksen antamiseksi raamatullisesta uskosta tukemaan valikoidusti niitä, jotka haluavat toimia Kristuksen ristin ja veren evankeliumin mukaisesti. Seurakunnat toimivat yhteistyössä keskenään. Seurakuntien julkista saarnavirkaa hoitavat matkustavat pastorit.

Muita seurakuntien yhteistoiminnan muotoja ovat julkaisutoiminta ja leiritoiminta, jotka hoidetaan liiton toimesta. Pastoreilla on oikeus suorittaa kristilliseen avioliittoon vihkiminen. Leiri- ja koulutuskeskuksena on Kukkian Keidas toimintakeskus Luopioisten Kuohijoella. SVELS julkaisee opetus- ja hartauskirjallisuutta sekä Seurakunta-lehteä (levikki 450). Seurakuntien omia toimintamuotoja ovat jumalanpalvelusten lisäksi nuorten ja lasten kerhot sekä kotikokoukset (raamattupiirit ja lauluillat). Yhteistyötä muiden kotimaisten kristillisten yhteisöjen kanssa tehdään lähinnä lähetystyössä.

2021 458
2020 468
2019 473
2018 471
2017 470
2016 482
2015 481
2014 492
2013 491
2012 490
2011 498
2009 509
2008 507
2007 522
2006 526
2005 535
2004 537
2003 540
2000 551
1990 580
1985 652
1980 756
1970 761
1960 624

 

Linkkejä:

seurakuntaliitto.fi

Tiedot päivitetty: 28.09.2022

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 87-88

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , ,