Timanttipolku-buddhalaisuus ry

Timanttipolku-buddhalaisuus ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Karmapa ry (toimi tällä nimellä 11.7.2006 saakka).

Timanttipolku on käännös sanskritinkielisestä sanasta vajrayana. Vajra merkitsee timattia tai salamaa, yana tietä tai polkua. Buddhalaisuus jaotellaan tavallisesti kolmeen pääkoulukuntaan: hinayanaan (pieni polku), mahayanaan (suuri polku) ja vajrayanaan. Karmapa on tiibetinbuddhalaisen karma-kagyü-koulukunnan hengellinen johtaja. Nimi Karmapa tarkoittaa toiminnan miestä, jossa sanotaan yhdistyvän kaikkien buddhien myötätuntoinen toiminta.

Lama Ole Nydahlin perustamat Timanttipolku-keskukset ja meditaatioryhmät, joita on tätä nykyä yli 620 ympäri maailmaa, kuuluvat tiibetinbuddhalaiseen karma-kagyü-koulukuntaan, jonka hengellisenä johtajana toimii 17. Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje. Karma-kagyü, joka on yksi Tiibetin buddhalaisuuden neljästä keskeisestä perimyslinjasta, tunnetaan mahamudraopetusten ja Naropan kuuden joogan välityslinjana, ja se on laajimmin harjoitettu tiibetinbuddhalainen koulukunta lännessä. Harjoituslinjana tunnetun karmaka¬gyün vajrayana- eli timanttipolkuharjoituksessa kirjoitettuja lähteitä tärkeämmässä asemassa ovat mahamudravälityksen haltijan suullisesti antamat harjoitusohjeet,joiden sanotaan periytyneen katkeamattomana elävänä välityksenä opettajalta oppilaalle, aina Buddha Shakyamunilta tämän päivän meditaatiomestareille.

Timanttipolku-keskukset ja meditaatioryhmät edustavat Intian muinaisten mahasiddhojen aloittamaa ja kagyü-perimyslinjan tiibetiläisen esi-isän Marpan jatkamaa maallikko- ja joogi-harjoituksen perinnettä, jonka lama Ole Nydahl ja Hannah Nydahl sovittivat länsimaisen nyky-yhteiskunnan oloihin 16. Karmapan Rangjung Rigpe Dorjen pyynnöstä ja tämän ohjeiden mukaisesti. Keskusten toiminta perustuu ystävyyteen, idealismiin ja palkattomaan vapaaehtoistyöhön, ja se on kansainvälisesti hyvin verkostoitunutta. Jäsenet jakavat vastuun meditaatioiden ohjaamisesta, kysymyksiin vastaamisesta ja opetusten antamisesta.

Keskeisiä meditaatioita ovat 16. Karmapan meditaatio, ngöndro eli perusharjoitukset, 8. Karmapan meditaatio sekä phowa. Harjoituksen motivaationa on auttaa kaikkia olentoja vapautumaan kärsimyksestä ja löytämään katoamaton onnellisuus, ja sen ytimenä on samaistuminen valaistumiseen ja puhtaan näkemyksen ylläpitäminen jokapäiväisessä elämässä. Lähes kaikki harjoitukset tehdään omalla äidinkielellä.

Suomessa oli pari Timanttipolku-meditaatioryhmää jo 1970-luvun alkupuolella, mutta toiminta lähti varsinaisesti käyntiin keväällä 1998 lama Ole Nydahlin vierailun yhteydessä. Yhdistys rekisteröitiin 7.8.2001 nimellä Karmapa ry. Nimi muutettiin 11.7.2006 Timanttipolku-buddhalaisuus ry:ksi. Timanttipolku-keskukset ja ryhmät järjestävät kaikille avoimia säännöllisiä yhteismeditaatioita, opetus- ja meditaatiotapahtumia, yleisöluentoja, teemaviikonloppuja ja noin neljä kertaa vuodessa suurempia viikonloppukursseja. Aika ajoin järjestetään myös kansainvälisiä meditaatiokursseja ja tapahtumia, joihin voi tulla satoja osallistujia ulkomailta. Suurin säännöllinen vuosittainen tapahtuma on lama Ole Nydahlin vierailu. Yhdistyksessä on noin 150 jäsentä. Se julkaisee kerran vuodessa Buddhalaisuus Tänään -lehteä ja satunnaisesti myös muita julkaisuja.

Tiedot päivitetty: 24.05.2018

 

Linkkejä:

buddhalaisuus.fi

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, , , , , , ,