Totuuden Ystävät

Totuuden Ystävät

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Totuuden Ystävät on uskonnollinenyhdyskunta, joka on rekisteröity 21.1.1958.

Totuuden Ystävien uskontunnustuksen mukaan Jumala on Ikuinen Voima, persoonaton ykseys, joka on aina ollut ja tulee ikuisesti olemaan. Totuuden Ystävien vakaumuksen mukaan jokaisella ihmisellä on vapaus, oikeus ja velvollisuus luoda itse jumalasuhteensa. Yhdyskunnassa ei ole pappeja, vaan jokainen jäsen voi vihkiä avioliittoon, antaa lapselle nimen tai haudata vainajan. Yhdyskunnan mukaan sen uskonnolliset käsitteet perustuvat yksistään tieteelliseen maailmankatsomukseen. Toimintamuotona ovat kuukausipalaverit.

Yhdyskuntaan kuuluu alle 20 jäsentä (2021).

2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2013 0
2012 0
1985 20
1980 21
1970 21
1960 21

 

Linkkejä:

totyst.mbnet.fi

 

Lähteet:

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 323-324

Tiedot päivitetty: 28.08.2022

Lisätiedot

Kotikunta