Via ry

Via ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Kirjeopisto Vian ja Via-Akatemian oppilasyhdistys.

Toiminta-alue: Toiminta-alue: Koko maa (Kirjeopisto Via), Kerimäki, (Via- Akatemia), Via ry:n paikallisosastoja: Helsinki, Järvenpää, Lohja, Kerimäki, Kouvola, Pohjanmaan alue, Tampere, Turku, (yhteyshenkilö Brysselissä).

Tyyne Matilainen (1911-1989) ja Mirja Salonen (1925-2002) perustivat vuonna 1955 Savonlinnassa Kirjeopisto Via:n. Matilainen oli aiemmin osallistunut Teosofisen seuran, Ruusu-Ristin ja Kristosofisen seuran toimintaan. Salonen oli puolestaan suuntautunut ruusuristiläisyyteen.

Kirjeopiston toiminta oli alkuvaiheessa aktiivista vuosina 1955-57, jonka jälkeen toiminta laantui. Toiminta vilkastui uudelleen 1970-luvun alussa. Matilaisen mukaan ajatus kirjeopiston perustamisesta sai alkunsa Valkoisen Veljeskunnan Adeptien aloitteesta ja kirjeopiston toiminta-ajatus hahmottui yhteyden kautta tiibetiläisiin adepteihin. Perusajatuksena oli mahdollistaa esoteeristen opetusten leviäminen myös laajemmille kansanjoukoille.

Vuonna 1975 perustettiin Kirjeopiston Oppilasyhdistys, jonka nimi muuttui myöhemmin Kirjeopiston Oppilaskunnaksi. Via ry perustettiin vuonna 1977 (rekisteröity 25.8.1977) huolehtimaan Kirjeopistoon liittyvistä käytännön asioita sekä taloudesta, jotta oppilaskunnan jäsenet voivat keskittyä muun muassa rajajoogan opintoihin. Kirjeopisto Via on edelleeen toiminimi, jonka talous koostuu oppilaiden maksamista kurssi- ja jatko-opetusmaksuista. Nykyään Via ry toimii myös yhdyssiteenä, oppilaskuntana, Via Kirjeopiston ja Via-Akatemian opiskelijoiden parissa.

Kirjeopiston kurssi koostuu kymmenestä kurssikirjeestä, joissa opetetaan länsimaiselle ihmiselle suunnattua rajajoogaa ja loogista positiivista ajattelua. Kurssin opetukset kumpuavat pitkälti teosofisesta maailmankatsomuksesta, vaikka etäisyyttä teosofiaan haluttiinkin ottaa. Kirjeopisto on saanut vaikutteita esimerkiksi teosofiasta, mutta ajan myötä opisto on suuntautunut erilaisiin psykologisiin ja filosofisiin koulukuntiin ja korostanut myös tieteellistä lähestymistapaa. Via ry:n tarkoituksena on tukea jäsentensä henkistä kehitystä Kirjeopisto Vian kehittämän ja opettaman raja-joogan, loogisen positiivisen ajattelun ja sen käytäntöön soveltamise avulla. Kirjeopisto Via:n kursseille on opiston arvion mukaan osallistunut sen historian aikana noin 4000 henkilöä.

Via ry hankki toiminta- ja kurssikeskustiloja vuonna 1989: Vialan, joka on omakotitalo, Kaukalinnan pappilan sekä vuonna 1993 Kerimäen Vanhan apteekin talon. Yhdistys oli jo aiemmin hankkinut vuonna 1981 toimistotilat Helsingistä. Kirjeopisto Via ja Via ry perustivat vuonna 1995 Via-Akatemian säätiön, jonka tarkoitus on ylläpitää Kaukalinnassa toimivaa Via-Akatemiaa. Akatemiassa järjestetään nykyään esimerkiksi avoimen yliopiston toimintaa ja se harjoittaa myös kustannustoimintaa. Vanhan apteekintalon korjausrakentamisen kustantamiseksi Via ry myi Vialan 1997 ja Helsingin toimistohuoneiston 1999.

Ajan myötä opetus on suuntautunut myös kongnitiiviseen psykologiaan ja yleiseen filosofiaan. Via-Akatemian säätiö julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Uusi Safiiri -nimistä aikakauskirjaa (painos 1000-1200 kpl). Via ry Julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Via Positiva -nimistä jäsenlehteä. Postituslistalla on noin 250 henkilöä (2011).

Tiedot päivitetty: 24.05.2018

 

Linkkejä:

via.fi

 

Lähteet:

Artikkelit

Ultra (Tuula Uusitalo): Kirjeopisto Via – Viisikymmentä vuotta ajatusjoogaa. , 7.

 

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 291-295

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue