Unitaarit ja universalistit

Unitaarit ja universalistit

Historia

Unitarismilla tarkoitetaan Jumalan ykseyteen uskovaa ja kolminaisuusopin kieltävää kristinuskon suuntausta. Liike syntyi 1500-luvulla Italiassa reformiliikkeenä kolminaisuusoppia vastaan. Näiden italialaisten radikaaliteologien näkemykset herättivät voimakkaita vastareaktioita ja moni heistä joutui 1540-luvulta lähtien pakenemaan inkvisitiota pohjoiseen, protestanttisiin maihin. Näin tekivät esimerkiksi Sebastian Castellio (1515-1563), Giovanni Giorgio Biandrata (1516-1588) ja Fausto Paolo Sozzini (1539-1604). Näiden italialaisten radikaalien vaikutuksesta unitaristisia kirkkoja alkoi syntyä 1500-luvulla Puolaan ja Transilvaniaan. (Müller 2002, 332.)
Nämä kaksi aluetta muodostuivat hyvin merkittäviksi unitarismin pesäkkeiksi. Transilvanian ruhtinas Janos Sigismund (1540-1571) antoi 1568 Tordan valtiopäivillä uskonnonvapauden takaavan julistuksen. Tämä suvaitsevainen ympäristö tarjosi hyvän kasvualustan unitaristiselle kirkolle. Ferenc Dávid (1510-1579) perustikin alueelle ensimmäisen varsinaisen unitaarikirkon. Puolassa Paolo Sozzinin vaikutuksesta syntynyt liike socionolaisuus kasvoi hyvin voimakkaasti, ennen kuin katolinen vastauskonpuhdistus tukahdutti sen. (Müller 2002, 332-333.)
Socionolaiset julkaisut rantautuivat Englantiin, jossa ne inspiroivat englantilaisia kolminaisuusopin kieltäjiä. Englannista unitaristiseen ajatteluun tuli mukaan perisyntiajattelun vastustaminen. Englannista unitarismi levisi 1700-luvulla siirtolaisten mukana Pohjois-Amerikkaan. Samoihin aikoihin syntyi yleistä pelastusta korostava liike universalismi. (Melton 2005, 543.)
Metodistipastori John Murray (1741-1815) perusti Yhdysvaltoihin maailman ensimmäisen universalistikirkon. Vuosien kuluessa kaikkien ihmisten pelastukseen uskova universalismi alkoi kehittyä lähelle unitarismia. Näin etenkin sen jälkeen, kun universalistipappi Hosea Ballou (1771-1852) julkaisi kirja A Treatise on the Atonement, joka kielsi kolminaisuusopin. Vuonna 1961 unitarismin ja universalismin tiet yhdistyivät, kun kummankin aatteen kaksi suurta keskusjärjestöä Universalist Churches of America ja American Unitarian Association yhdistyivät nimellä Unitarian Universalist Association (UUA). Samalla yhdistymisen myötä järjestö hävitti viimeisetkin juuret protestantismista, jossa sekä unitarismin, että universalismin juuret ovat. Järjestö ei myöskään enää pidä itseään erityisesti kristillisenä järjestönä. Vuonna 1995 perustettiin The International Council of Unitarians and Universalists (ICUU) unitaristien, universalistien ja unitaariuniversalistien yhteistyöfoorumiksi. (Melton 2005, 544.)
Suomen Unitaariuniversalistisella seuralla on viisi perustajaa. Kukin heistä tutustui aatteeseen ensin yksinään ja kun he kohtasivat toisensa, idea seuran perustamisesta syntyi. Kaksi perustajajäsenistä otti osaa ICUU:n johtajuuskoulutukseen Saksassa. ICUU:n täysjäsen Suomen Unitaariuniversalistisesta seurasta tuli vuonna 2003. (Angelica Archangelica 2007.) Seuran synty liittyy kveekariliikkeeseen. Seura perustettiin vuonna 1996 kveekarien kokoushuoneessa Helsingissä ja sillä on edelleen läheiset yhteydet kveekareihin.(Suomen Unitaariuniversalistinen Seura.) Seuralla oli 22 jäsentä vuonna 2003 (International Council of Unitarians and Universalists).

Uskomukset ja narratiivit

Unitaariuniversalisteilla ei perinteisesti ole ollut kirjoitettuja uskontunnustuksia, kirjallisia oppirakennelmia tai pyhiä kirjoja. Tästä syystä monissa maissa unitaariuniversalisteja ei haluta kategorisoida uskonnoksi ollenkaan. Monet Unitaariuniversalistiset seurat kuitenkin kunnioittavat Unitarian Universalist Associationin (UUA) tekemää julkilausumaa liikkeen yhteisistä arvoista. Näihin arvoihin kuuluvat muun muassa jokaisen yksilön kunnioittaminen, kaikenlaisten maailmankatsomusten kunnioittaminen sekä vapaa ja vastuullinen elämän totuuden etsiminen. (The Principles of the Unitarian Universalist Association 2007.)
Vapaa uskonnollisuus on yksi Unitaariuniversalistien johtavista periaatteista. Liikkeen jäsenet voivat olla maailmankatsomukseltaan mitä tahansa. Suomessa seuraan kuuluu kristittyjä, humanisteja, ateisteja ja pakanoita. (Angelica Archangelica 2007.)
Liike ei sitoudu mihinkään uskontokuntaan, mutta ilmoittaa UUA:n julkilausumassa kunnioittavansa kristinuskon ja juutalaisuuden opetuksia siitä, kuinka ihmisten tulee vastata Jumalan rakkauteen rakastamalla itseään ja lähimmäisiään. Tämän lisäksi liike kunnioittaa monien muiden uskontojen rauhaa, suvaitsevaisuutta ja rakkautta edistäviä periaatteita. (The Principles of the Unitarian Universalist Association 2007.)

Etiikka ja elämäntapa

Jos unitaariuniversalismin arvomaailmaa kuvaisi kahdella sanalla, ne olisivat vapaus ja suvaitsevaisuus. UUA:n arvojulistuksen mukaan jokainen ihminen on luonnostaan arvokas riippumatta rodusta, sosiaalisesta asemasta tai uskonnosta. UUA ilmoittaa myös, että sen tavoitteena on maailma, joka on vapaa, suvaitsevainen ja oikeudenmukainen kaikille. Tästä syystä unitaariuniversalistit ovat olleet hyvin aktiivisia kansalaisjärjestöissä, jotka ovat taistelleet esimerkiksi naisten tasa-arvon, homojen oikeuksien, ympäristön suojelun ja sananvapauden puolesta sekä taistelleet aktiivisesti kuolemantuomiota ja rasismia vastaan. (The Principles of the Unitarian Universalist Association 2007.)
UUA tahtoo arvojulistuksessaan myös rohkaista ihmisten vapaata, mutta vastuullista elämän tarkoituksen ja totuuden etsimistä. Liikkeen mukaan totuus on löydettävissä eri kulttuurien ja aikakausien profeetallisten miesten ja naisten opetuksista. Tästä syystä lähetystyön tekeminen ei ole kuulunut unitaariuniversalistien toimintatapaan. (The Principles of the Unitarian Universalist Association 2007.)

Rituaalit

Unitaariuniversalistit eivät käytä käsitettä sakramentti. Sen sijaan he käyttävät hartaustilaisuuksissaan rituaaleja, joista jotkut ovat hyvin samankaltaisia kuin kristilliset sakramentit. Rituaalien lukumäärää ei ole määritelty, eikä myöskään sitä, mikä olisi sallittu rituaali ja mikä ei. Myöskään rituaalisesti oikeaa suoritustapaa ei haluta sitovasti määritellä. Kukin paikallisseurakunta on itse vapaa käyttämään sellaisia rituaaleja kuin hyväksi näkee. Jotkut rituaalit ovat kristillisperäisiä, toiset lainattu muista uskonnoista ja jotkut taas unitaariuniversalistien omia sovelluksia. Rituaalit ymmärretään symbolisina toimituksina, eikä niillä yleensä katsota olevan esim. armoa välittävää merkitystä. (UUA WorshipWeb 2007.)
Tunnetuimmat unitaariuniversalistien rituaalit ovat: Maljan sytyttäminen (Chalice lighting), vesiyhteys (water communion), kukkayhteys (Flower communion) sekä tuliyhteys (fire communion). Maljan sytyttäminen on toimitus, jota harrastetaan monessa paikallisseurakunnassa. Tavallisesti se tehdään ennen jumalanpalveluksen/hartaustilaisuuden alkua. Maljan sytyttäjä lausuu toimituksen yhteydessä jonkun ajatuksen tai ICUU:n suosittelemat avajaissanat. Liekehtivästä maljasta on muodostunut unitaariuniversalismin tunnettu symboli. Tästä syystä ICUU rohkaiseekin jäsenseurakuntiaan harjoittamaan maljansytyttämisrituaalia, mutta ei suinkaan halua tehdä siitä pakollista tai määritellä toimitukselle mitään sitovaa muotoa. (Hotchkiss 2007.)
Vesiyhteysrituaali toimitetaan yleensä syksyllä. Yleisin muoto on se, että seurakuntalaiset tuovat jumalanpalvelukseen mukanaan pienen määrän vettä, jota he ovat keränneet kesän aikana. Vesi on kerätty sellaisista merkittävistä paikoista, joissa seurakuntalainen on kesän aikana ollut. Seremoniassa mukana olevat seurakuntalaiset sitten kaatavat veden suureen maljaan ja kertovat mistä vettä on kerätty ja mitä se merkitsee. (Unitarian Universalist Liturgical Calendar 2007.)
Kukkayhteys on kevään tai alkukesän rituaali. Kukkayhteydessä seurakuntalaiset tuovat jumalanpalvelukseen mukanaan haluamansa kukan ja laittavat sen keskeisellä paikalla olevaan vaasiin. Pois lähtiessään he ottavat mukaansa jonkun muun kukan. (Unitarian Universalist Liturgical Calendar 2007.)
Tuliyhteyden rituaali toimitetaan tavallisesti uuden vuoden kynnyksellä. Rituaalissa seurakuntalaiset kirjoittavat paperilapulle asian tai asioita jotka haluavat jättää pois elämästään uuden vuoden kuluessa. Nämä paperilaput sitten poltetaan tätä tarkoitusta varten tehdyssä tulessa. (Unitarian Universalist Liturgical Calendar 2007.)
Unitaariuniversalistien jumalanpalvelus/ hartauskäytäntö vaihtelee hyvin paljon riippuen seurakunnasta ja siitä mitä maailmankatsomuksia seurakuntalaisilla on. Esimerkiksi seurakunnissa, joissa on paljon kristillisen maailmankatsomuksen omaavia ihmisiä, jumalanpalveluksessa voi olla hyvin paljon kristillisiä elementtejä. Riippumatta seurakuntalaisten maailmankatsomuksista jumalanpalveluksissa voi olla esim. rukouksia, lauluja, opetuspuheenvuoroja ja erilaisia rituaaleja. Jumalanpalvelukset/hartaudet pidetään yleensä sunnuntaisin. (UUA WorshipWeb 2007.) Suomessa ne pidetään yhtenä sunnuntaina kerran kuussa. Suomen seuran toimintaan kuuluvat kuukausittaisten kokousten lisäksi pienimuotoisemmat koti-kokoontumiset. (Suomen Unitaariuniversalistinen Seura 2007.)
Vapaasta luonteestaan johtuen unitaariuniversalistit eivät toiminnassaan noudata minkään tietyn liturgisen kalenterin kiertoa. Joillain seurakunnilla sellainen on, toiset taas eivät vuoden aikana vietä mitään erityisiä juhlia. Vietettävät juhlat riippuvat jumalanpalvelusmuodon tavoin siitä, minkälaisen maailmankatsomuksen omaavia ihmisiä seurakuntaan kuuluu. Seurakunnan vuotuiseen juhlakiertoon saattaa kuulua esimerkiksi joulupäivä, uudenvuoden päivä, kevätpäivän tasaus, maan päivä tai Martin Luther Kingin muistopäivä. (Unitarian Universalist Liturgical Calendar 2007.)
Tiedot päivitetty: 13.09.2012

Yhteys muihin uskontoihin

Emouskonnot

Lähteet

Internet

Hotchkiss, Daniel, D: The History of the Flaming Chalice. , 2007. http://www.uua.org/aboutuu/chalice.html [2007-03-23]
International Council of Unitarians and Universalists: Angelica Archangelica: Unitarian Universalism in Scandinavia and Eastern Europe. , 2007. http://icuu.net/resources/download/unit13_d_eeurop.pdf [2007-03-20]
International Council of Unitarians and Universalists: International Council of Unitarians and Universalists. , 2006. http://www.icuu.net/ [0000-00-00]
Suomen Universalisunitaristinen Seura: Suomen Universalisunitaristinen Seura. , 2006. http://www.netlife.fi/~nl02067/uu/ [2006-12-19]
Unitarian Universalist Association : The Principles of the Unitarian Universalist Association. , 2007. http://www.uua.org/aboutuua/principles.html [2007-03-21]
Unitarian Universalist Association: UUA WorshipWeb. , 2007. http://www.uua.org/worshipweb/resources.html [2007-03-23]
Unitarian Universalist Association: Unitarian Universalist Liturgical Calendar. , 2007. http://www.uua.org/worshipweb/calendar/ [2007-03-23]

Kirjat

Melton, Gordon, J: Encylopedia of Protestantism. New York: Facts on File, 2005.
Müller, Gerhard (hrsg.): Theologische Realenzyklopädie, Band XXXIV. Berlin: de Gryuter , 2002.